Bloggar 2012-2014

Här finns samtliga bloggar som skrevs under projektet Creative Nodes mellan 2012-2014, av projektledaren Stina Almkvist.

Creative Talks – från vackra visioner till konkreta affärer.

Jo det låter minsann uppfordrande och det var också meningen denna dag med en massa kreativa bolag.

Vi är många som är less på konferensdagar som är för allmänt hållna. Så vi testade en ny modell/format för dagen. Jag, Cecilia Hyrén och Rickard Hellgren förpratade med bolag om vad de tycker är viktigast för deras bolag och för ortens och regionens utveckling. Sedan fick bolagen välja ut cirka 5 personer som de ville hålla en workshop med. Det gjorde att dagen blev lite mer djuplodande än vanligtvis och samtidigt lite mer konkret än vad som brukar vara fallet.

IMG_4313Första gruppen diskuterade hur de kreativa näringarna tillsammans med arkitektur och planering kan påverka EN STADS ATTRAKTIVITET.  Man diskuterade vem som får ha inflytande på stadsplanering och byggnation och om vikten att jobba solistiskt där många parametrar och aktörer måste samverka för att man ska vara en attraktiv ort.

Andra gruppen diskuterade hur man skapar MERA ACTION och mindre prat. Ett förslag var att använda branschens kompetens när man ska göra upphandlingar, för att förbättra beställarkompetensen och i slutändan få fram bättre produkter och tjänster. Ett annat förslag var fritt WIFI i staden och det visade sig vara på G enligt Niklas Nordström. Och så kom förslaget att flytta hela eller åtminstone delar av Campus till stan, studenterna måste blir en större del av Luleå. IMG_4348

IMG_4317Tredje gruppen diskuterade hur kuststäderna i Norrbotten och Västerbotten TILLSAMMANS kan utveckla t ex spelbranschen.  Det konkreta svaret blev att arrangera CREATIVE TRAINS, som körs mellan våra städer och där man på tåget skapar affärer, har kul och lär känna varandra.

Fjärde gruppen diskuterade MÅNGFALDEN RESURS, hur man konkret kan agera för att bjuda in och få in våra nya medborgare i våra näringar. Konkret landade det i ”LULEÅ-MODELLEN” där företag tar på sig att ta in nya medborgare och ge dem inte bara kunskaper utan framförallt nätverk att lättare få fäste på orten. Och att på konferenser, möten mm ta med sig någon man inte redan känner för att bidra till utvecklingen och inkludering.  Här visade sig också att det inte är helt lätt för bolag att ta initiativ gentemot kommunen, att man ibland bemötts med skeptis. Desto roligare att kommunalrådet Niklas Nordström tog den bollen och berättade att detta ska åtgärdas, bemötandet ska bli bättre.

IMG_4354

IMG_4316Den femte gruppen diskuterade hur UNGA vill se MARKNADSFÖRINGEN av våra städer. Hur blir man attraktiv, varför vill man bo på en plats. Vad kommer först jobben eller platsen. Enligt en färsk EU-undersökning är det numera platsen som kommer först. Om någon fixar de coola mötesplatserna så fixar vi de unga, sade gruppen.

Den sjätte gruppen  diskuterade aktion-plan för det mobila klustret och hur det kan skapa tillväxt i regionen och i våra bolag? Här enade sig gruppen att bli mer synliga, bygga mer partnerska och konkret innebär det att man ska arrangera pubafton i januari med företagare och inbjudna studenter och andra ungdomar. IMG_4324

IMG_4368Och så fanns det en Austingrupp som hade två Austin-entreprenörer på besök i form av Niklas Wass och Troy Cambell, för att berätta om Luleås och Austins möjligheter att nyttja varandra för utveckling och samarbeten.

Föreläsning och gruppredovisningarna filmades av Muskotmedia och kommer snart att delas så att fler än vi som var på plats kan dra nytta av all klokskap och fiffiga idéer.

Det var en bra dag och för första gången på länge skriver jag inte ”allt återstår” utan i stället ”en del återstår”. Vi kom en bit på vägen och jag har lovat att paketera dagen, lämna materialet till de som behöver kunskapen och förslagen. Men jag är inte ensam, idag var vi många som lovade leverera. Så jag återkommer med en dag i februari då det blir uppföljning på allt som hänt sen sist vi sågs, den där CREATIVE TALKS dagen den 4:e december 😉

Och TACK till Mikael Ahlström, Sprout Park, Hyper Island, SUP 46 för en lysande föreläsning om ”Innovativa möjligheter i en digital och global värld”

Medverkande företag, organisationer och/eller personer i arbetsgrupperna 1-6;

Turborilla, Plan 7, Raketkonsult, Agency 9, Arnqvist & Sivenbring, In The Cold, Artic Group, Visit Luleå, Kulturens Hus, isMobile, Luleå Kommun, Fantastic Film, Luleå tekniska universitet, Tromb, Evado, B-nearIT, Kulturkraft, Kalix Finans, Neava, Yours, Luleå Science Park/ Luleå Näringsliv, Tacky Pony, Allexius, Helikopter Social Generation, Jämsa, Mobilaris, Vinter, Swedish Lapland Visitor Board, Studieförbundet Vuxenskolan, Galären, Almi Nord, Oh My, IUC Norrbotten, Acusticum/ Piteå Kommun, Nordmark & Nordmark, Visit Luleå, Love at Work och Maxme.

images-2

 

stinanamn

 

Kreativa rekommendationer :)

Varit i Amsterdam och tagit del av några rekommendationer för den kreativa näringen…

IMG_4184Det digitala skiftet och den ökade globaliseringen ställer stora krav på alla länder.  Inom EU är den KREATIVA NÄRINGEN utpekad som PRIORITERAD med stor förhoppningar om att det är här de nya jobben kommer att skapas, ofta i bransch-överskridande konstellationer.

EN NY POLICY AGENDA presenterades i Amsterdam. De senaste två åren har 12 europeiska länder och 28 organisationer arbetat för att få fram konkreta rekommendationer för denna näring. Det har landat i 10 rekommendationer, under 3 huvudrubriker. I sig kanske inte så märkvärdiga men förhoppningsvis kan dessa rekommendationer hjälpa oss alla runt om i Europas in- och ut-kanter att dra åt samma håll, så att den kreativa näringen på bästa sätt kan bidra till ett konkurrenskraftigt och vitalt Europa.

Unknown-2Den tydligaste  rekommendationen är att stimulera BRANSCHÖVERSKRIDANDE initiativ.  Enklast kan detta göras genom att införa vouchers, FÖRETAGSCHECKAR som lätt kan sökas för att på olika sätt utvecklas. Detta går redan att göra tex via Almi Nord och Länsstyrelsen men den här rekommendationen tar ytterligare lite kreativa och innovativa steg. Det finns ett stort behov av UTVECKLINGSMEDEL som kan användas för att labba/testa och göra prototyper, antingen som checkar eller på annat sätt.  Det andra är vikten av gränsöverskridande arbete genom privata och offentlig finansiering. ”Bergströmska gården”  i Luleå kan bli ett exempel på ett sådant arbete/plats.

Unknown-3EFFEKTIVARE FINANSIELLT  ECO SYSTEM Här handlar det mycket om att få olika aktörer i en region att tillsammans kunna lägga pusslet. Att se vad alla olika aktörer gör och inte gör, upptäcka hålen och uppdatera sig på nya affärsmodeller och strukturer, så man kan anpassa sina system till den kreativa näringen (som inte fungerar som traditionell industri). Här har några aktörer i Norrbotten börjat samverka kring hur en innovativ satsning på en spelbransch skulle kunna fungera med både privata och offentliga medel.

UnknownMÄTA OCH VISA STATISTIK och INSPIRERA MED BRA CASE Det här är klurigt och en stor utmaning överallt, inte minst eftersom det ofta handlar om ”spillover effekter”. En satsning på en bransch kan innebära resultat och utdelning i en annan. I rapporten ”En ny näring växer fram – en kartläggning av KKN i Luleå och Piteå 2012” kartlade jag 900 verksamma bolag. Den kartläggningen utgör den bas som gör att näringen får ett ”ansikte” och kan underlätta nästa steg. En sådan kartläggning bör förstås följas upp om man ska kunna se utvecklingen över tid.

images-4I ett Europeiskt perspektiv ligger Sverige efter på policynivån. Avundsjuk pratar jag med ett par tjänstemän från Finland. Där har man sedan länge arbetat hårt från nationell nivå med att stimulera den kreativa näringen, inte minst spelbranschen. I Sverige har man efter 2012 inte haft en strategi, myndighet, minister eller departement som fokuserat och strategiskt arbetar med detta område.

Men det kan vi ju inte sitta och vänta på. Många och regioner i Sverige har skapat sina egna strategier och handlingsplaner. Förhoppningsvis kan det gjorda arbetet och rapporten som presenterades i Amsterdam underlätta utvecklingen.

Och så hoppas jag att vi som bor i Norrbotten ses på CREATIVE TALKS den 4:e december för att tillsammans ta utvecklingen ett steg framåt på vår hemmaplan 🙂

stinanamn

Creative Talks 4 december

Den 4 december blir en dag vikt åt framtiden i Luleå och regionen med hjälp av de kreativa näringarna, i restaurangen på Savoy Hotel, Luleå under namnet ”Creative Talks”.

Kom 4 december!

Kom 4 december!

Dagen skulle också kunna heta ”Från sköna visioner till konkreta affärer”. Världen är i dag digital, mobil och global. Hur kan vi nyttja det och stärka våra bolag, vårt näringsliv och vår region? Kan högteknologisk basindustri, serverhalls-industri och kreativa näringar tillsammans skapa det nya Norrbotten?

Jag, Cecilia Hyrén och Rickard Hellgren, Evado har ägnat ett par dagar åt att prata med några av de bolag som arbetar inom de kreativa näringarna. Vi har bett dem formulera sina egna utmaningar och visioner men även bett dem beskriva sin roll i allas vårt bidrag till samhället vi lever i.  Det har blivit bra samtal om branschråd, Luleå/Austin-avtal, spelstrategier, ledarskap, holistiska perspektiv, samhällsplanering, samverkan, upphandling, genus, mångfald, innovationer, kluster, det digitala skiftet, inkludering och exkludering, mod, utmaningar, teknik, marknad mm.

Nu smälter vi ned detta till konkreta förslag och utmaningar som vi kommer att lyfta den 4 december. Den dagen startar vi med en Key-note föreläsning på temat ”Innovativa möjligheter i en digital och global värld” med Mikael Ahlström. Sen blir diskussion utifrån det material bolagen bidragit med och dialog med dem och många fler bolag hoppas vi. På plats kommer  vi också att ha kommunalråd, Luleå Näringsliv och ett par andra ännu hemliga gäster. För er som inte har möjlighet att vara på plats men ändå vill hänga med,  kommer vi att göra en inspelning, som kan ses i efterhand.

Och framförallt så ser vi den här dagen som ett avstamp in i framtiden med fortsatta aktiviteter framöver där alla behövs och kan bidra till utvecklingen. Kort sagt handlar det om hur vi skapar konkreta affärer från sköna visioner.

Så boka in 4 december kl. 10-16 

Program och anmälan

KEY-NOTE SPEAKER och AUSTIN WORKSHOP LEDARE

Mikael Ahlström är VD för bolagsgruppen Sprout Park med den digitala byrån Britny, filmproduktionsbolaget DFM samt de kreativa kontorshotellen The Park och SUP46. Han är delägare och styrelsemedlem i den digitala mediaskolan Hyper Island och även styrelseledamot i Transportstyrelsen. Mikael har lång erfarenhet av internetutvecklingsprojekt och affärsutveckling i digitala medier och har föreläst för och arbetat med ledningsgrupper inom företag världen runt så som IKEA, TUI Group, Trygghetsrådet, Teknikföretagen, Adecco, KLM, Nike, Aftonbladet och som rådgivare till Regeringskansliet.

MEDVERKANDE AUSTIN WORKSHOP
Niklas Wass är inspiratör och föreläsare med många projekt och brett nätverk i Austin. Niklas driver kommunikationsbyrån Wass group med hemort i Dalarna, men är ofta på plats i Texas. Han har stor erfarenhet av hur affärer skapas och genomförs.
Troy Campbell grundade The House of Songs i Austin. Ett hus och projekt för låtskrivare som idag har deltagare från åtta länder. Troy har en lång karriär som musiker, producent och delägare i filmbolag. Han arbetar nu som musikkonsult för Warner Brothers och producerar varje år konserter under SxSW-festivalen.
Niklas Wass

Niklas Wass

Troy Campbell

Troy Campbell

 

Är vi alla med?

Unknown-2Ska man göra skillnad så är jag övertygad om att man måste tänka och agera holistiskt. Det gäller att vara häng-rännan mellan stuprännorna, som någon sagt. Man måste bygga såväl underifrån som ovanifrån. Om man som Luleå nu gör satsar på tre starka ben för utvecklingen; den traditionella och hög-teknologiska basindustrin, den nya serverhalls-industrin och den nya  kreativa näringen, så måste man kunna söka och se var skärningspunkterna uppstår. Och man måste kunna lokalisera de svarta hålen, upptäcka de glimmande möjligheterna och akta sig för tjusiga strategier utan underbyggen eller vilket är minst lika hopplöst, starkt gräsrotsjobb utan förankring uppåt.

Om vi lever i en mobil, digital och global värld så måste vi alla (utöver att ha fattat det som privatpersoner) också se till att vi överför detta på våra jobb och i olika branscher.  Skolan släpar efter i dessa frågor. Det finns förstås bra pedagoger och skolledare men det finns fortfarande alldeles för lite kompetens på området, för lite resurser och tid, för lite support och sist men inte minst en ofta bristfällig teknik, som man på andra arbetsplatser aldrig hade behövt acceptera.

imagesDärför har jag tagit initiativ till en årligt återkommande skolkonferens under namnet ”Swedish Lapland School Summit”. Tanken är att skolledare, politiker och tjänstemän ska få lära sig mer och att konferensen ska bidra till att skolans agenda kan passa in i de andra strategierna för samhällsutvecklingen, som redan är lagda. Det blir inslag från internationell, nationell, regional och lokal arena. Det är ingen klyscha att barnen är våran framtid. Jag tänker på alla de bolag jag träffat inom de kreativa näringarna under de sista året men även på bolag från andra branscher. Alla pratar om kompetensförsörjningen framöver och utmaningarna kring detta. Vi måste rusta våra barn och ungdomar till det samhälle som faktiskt redan är här.

UnknownOch så ringer min 21-åriga son från Amsterdam, dit han flyttade i lördags. He´s a selfmade young man. Jag hjälpte honom i starten av hans egna produktionsbolag Lonely Boy och Norrbottens Handelskammare har hjälp honom genom Erasmusprogrammet att få bidrag för en praktikperiod. Men den största äran ska ha själv för att han via nätet förkovrat sig i oändliga timmar, gjort film på film, hittat filmvänner över hela världen och lyckats attrahera en av världens främsta bolag Final Kid (på stora musik-event som Miami Ultra) så att han nu fått sitt livs chans. Utan den digitala/mobila tekniken och utan Internet så hade han inte fått den här möjligheten. Sitt filmkunnande har han lärt sig på fritiden men skolan borde vara en plats där man också självklart får lära sig tekniska och kreativa färdigheter, så att man kan åka ut i världen och ta plats och då lyfter också platsen man kommer ifrån.

stinanamn

Swedish Lapland School Summit blir en årligt återkommande konferens för att diskutera skolan plats i en mobil, digital och global värld.  I år hålls konferensen den  20-21 november på Clarion Sense, Luleå. 

En kraschad Maslowspyramid

imagesI en stor global undersökning visade det sig att 13% av de som arbetar känner engagemang för sitt arbete. Människor som inte trivs eller känner sig oengagerade utvecklar på lång sikt sjukdomar som kostar samhället ENORMA pengar. Och ändå får vi rätt så mycket uträttat i våra länder. TÄNK då om det gick att skapa engagemang för de 87% som saknar detta, hur mycket skulle inte kunna uträttas och lösas då, säger Jessica Lawrence från NY Tech Meetup, och vilka pengar som samhället skulle spara.  Jessica pratar under rubriken ”Rethink work life” och beskriver hur Maslows behovspyramid liksom komprimerats sista årtiondet. Arbete ska ge oss lön, mat och husrum dvs uppfylla basen MEN det ska också förverkliga oss, genom engagemang och lust dvs toppen av pyramiden. Här är det inte kliva i steg som gäller utan botten och topp samtidigt.

UnknownVägen till engagemang är att skapa ”bra” arbetskultur. Jessica gör hon en intressant utvikning till Startup-företagandet. Där funderar man väldigt sällan över arbetskulturen säger hon. Där tror man ibland att arbetskultur = ett pingpongbord.  Och givetvis får ledarskapet sig en känga. Anställda gör som ledaren. Springer ledaren runt ständigt stressad så kommer personalen snabbt att göra precis samma sak. MEN det finns en del saker att tänka på för att skapa en bättre kultur. Tipset heter PERMA. P som i positiv emotion. E som i engagemt. R som i relationship. M som i meaning. A som i accomplishment och  så ett tillägg om autonomi dvs självständighet och frihet eller som en annan föreläsare kallade det TRUST dvs tillit.

images-1KICKSTARTER (en finansierings-sajt genom sk. crowdsourcing) var också på plats. Stephanie Pereira lyfte fram en massa alldeles fantastiska exempel men också en del tankar kring de som inte lyckades.  Nu sitter jag här om omsätter Jessicas teori/modell på Kick-starter och förstår  varför det är så populärt. I USA är man van vid en sponsringskultur medan vi i Europa traditionellt förlitat oss på att allt ordnas genom skattemedel. En annan anledning är förstås att man själv är autonom. Man styr och ställer spelreglerna själv. Dessutom bygger de lyckade exemplen på TRUST och RELATIONSHIP. De som skapar tillit och bygger relationer till sina ” investerare” är också de som lyckas bäst. Sen ska man dra in pengar på en relativt kort tid vilket gör det hela tydligt och mätbart dvs ACCOMPLISHMENT och resten av bokstäverna förstår ni själva finns där också.  Ja ni idag var det mycket arbete och human behavior och jag försöker leva efter PERMA men inser också mina svagheter. Hmm nej nu är det dags för lite P som i positiv emotion. Nu blir det Timbaktu på ett av Malmös Torg.  Ni hittar dagens föreläsningar på www.theconference.se. REKOMMENDERAS VARMT 🙂

stinanamn

 

Art + Data + perfekt timing

I wish I had a Matrix-kabel 😉 Är i Malmö på den årligt arrangerade ”the Conference”. I år har man inte sjösatt eventet under en samlande rubrik men om jag stjäl ett par föreläsningsrubriker  och pusslar ihop dem så får ni en uppfattning om den röda tråden ”Making sense of new technologies for humanity”. Precis som i Austin på konferensen South by Southwest är rekommendationen att göra mer och samtidigt reflektera. Inte tro att man kan tänka färdigt först, får då händer det på tok för lite.

Unknown-3Molly Crabapple, konstnär inleder med en session om hur hennes sketch-bok räddade livet på henne och har fört henne runt världen bl. a till Guantanamo, krigshärdar osv. Om konstnärens möjlighet att belysa svåra frågor på ett annat sätt än fotografer och journalister. Brilliant och uppfordrande.

Under rubriken ”Prototyping everything” berättar Mazakazu Takasu, från TeamLabs, Singapore om deras arbete. De har bl.a byggt ett virtuellt stort akvarium med barn och vi får se de 8 prototyperna som de fixade under 2 månaders jobb.  Unknown-2

UnknownJuliana Rotich berättar om organisation Ushahidi och hur de bygger databaser med hjälp av allmänheten och visualiserar detta för att visa och kunna lösa problem, tex vid oljeutsläppet i mexikanska golfen osv.

Och hemma i Luleå så tar Luleå Kommun idag beslutet att gå in och delfinansiera projektet ”Art+Data” som är initierat av bolaget Love at Work och som ska samarbeta med Creative Nodes projektet.

Skärmavbild 2014-08-19 kl. 20.10.35Och jag är så stolt, för timingen. Nu har vi chansen att lägga Luleå och Norrbotten i framkanten på utvecklingen. Det som som ska göras på kort och lite längre sikt i Art+Data projektet är precis det alla på Malmökonferensen pratar om  ”Making sense of new technologies for humanity”.

Den 18:e september blir det en stor Webcast och Innovation Do tank i Luleå då vi diskuterar hur ni alla ser på er själva, era bolag och framtiden och då ska vi förstås också diskutera Art+Data projektet. Mer info kommer men boka gärna 12-16 den dagen så vi får tänka tillsammans. Och så det bästa. Det behövs ingen Matrix-kabel för ni kan gå in på The Conference sida och titta på föreläsningarna i efterhand eller direkt. Jag finns på plats i Malmö i morgon men ni kan vara med via nätet, missa inte detta! 🙂

stinanamn

 

 

 

När det skaver som bäst ;)

My brain hurtsJa när vet man att det går framåt med det man håller på med? Det lätta svaret är förstås att var och varann person numera självklart pratar om vikten av (samt ibland fixar) egna kreativa mötesplatser, så var det inte 2012 när jag gjorde utredningen om den kreativa näringen i Luleå och Piteå, det kan jag lova. Men det mer intressanta svaret är att det allt oftare dyker upp folk som sysslar med mer traditionella branscher som med tydlig stämma betonar vikten av de kreativa näringarna, vid sidan av de traditionella näringarna. Det känns ju som en seger, det ska erkännas.

Men då och då händer det också att någon (som inte kommer från den kreativa näringen) står i ett offentligt sammanhang och säger – men alltså egentligen, alla branscher är ju kreativa.

Unknown-4Men STOP och hallå, säger jag då, nu reder vi ut det här. Begreppet kreativitet handlar om tre saker enligt Wikipedia. 1. Dels handlar det om kunskaper inom ett område. 2. Dels handlar det om kunskaper om kreativa processer. 3. Dels handlar det om inre motivation. Dessutom ingår det i begreppet kreativitet att frambringa nya idéer, vara originell, genomföra idéerna och att bearbeta dem.  Nr. 1 klarar alla som är duktiga på sitt arbete, oavsett bransch. Nr. 2 är t ex Google grymma på och det kan man läsa mer om i boken Googlemetoden men här brister det också i många bolag och branscher om vi ska prata framtidsperspektiv. Och nr. 3 ja tänk till själva, just det här med det originella är ju inte precis var mans eller kvinnas starka sida.

DisneylunchEn annan definition som jag stulit från den engelska forskningen och som jag återgav i min rapport är lite enklare. Det handlar helt enkelt om att de som arbetar inom den kreativa näringen definieras av att de nästan alltid utgår från en kulturell kärna i sin verksamhet, med mer eller mindre konstnärlig höjd ska erkännas. Det gör man inte om man bryter malm t ex. Där är de andra kvalitéer som är viktigare. Varför käbblar jag om det här då ? Jo för att jag tänker att det är som med skolan. Den har vi ju alla synpunkter på för vi har själva gått i den. Och vem har inte läst en bok, sett en film, slängt reklamblad osv. så klart man fattar det här med det kreativa (fast utan att egentligen fatta).

Och så djupandas jag och försöker tänka att det är NU det här FETA FRAMSTEGET sker, i  ”skavet” mellan det redan etablerade och det nya. Framsteget som sker när noviser närmar sig ett ämne de börjat intressera sig för som de kan för lite om, men faktiskt försöker erövra. Det här ”skavet” är den högt uttalade okunskapen. I det korta perspektivet är det ett närmast irriterande skav men i det stora perspektivet så är det faktiskt hur stort som helst 😉stinanamn

Unknown-2

 

Mera rutschkanor till folket!

Unknown-3Vilket företag av idag finns kvar om 40 år? Väldigt få enligt Annika Steiber, forskare och företagare, som levt och forskat på Google under ett år. Kanske Google, kanske inte.  Det är i alla fall ett företag som lanserat en ny innovativ tjänst eller produkt varje år, det är det få som klarar av. Det var detta som Annika ville undersöka, hur klarar ett företag av att leverera på detta sätt, vad är hemligheten?Unknown-4

Annika beskriver framtidens företagsmodell som en paradox. Å ena sidan budgetdisciplin, kostnadskontroll och ständig vaksamhet för att upptäcka och eliminera onödiga kostnader är kärnverksamheter i den dagliga produktionen av varor och tjänster. Det här innebär bl a att man varje år genomför man en årlig jakt på byråkrati för att ta bort kontroll och procedurer som inte är nödvändiga, tänk om fler kunde göra det 😉  Å andra sidan kontinuerligt skapande av nya värden och av nya intäktsströmmar i form av nya innovationer.

Hon beskriver en 70/20/10 modell. På 70 % av tiden arbetar alla i sin kärnverksamhet dvs det de anställdes för. 20% av tiden ska man arbeta med något som innefattar annan verksamhet inom företaget men som bara involverar en del av ens egen kärnverksamhet. på 10% ska man göra något helt annat, för att utmana sig själv och söka nytt.

UnknownDet är en utmaning. Det är klart att det lättaste är att fortsätta göra det man redan är bra på. Och hur har man råd att investera i det man inte vet och experimentera om man är ett litet bolag, undrar någon. Man skulle kunna sammanfatta det som att om man vill vara med framöver så är det ett säkert kort att satsa en del av ens tid på att kasta sig ut, testa, labba utan att ha svaren i förväg. Det finns liksom ingen genväg.

Det är därför vi behöver fler fysiska och kreativa mötesplatser. Platser där man tillsammans kan labba, testa tillsammans med kända och okända och säga saker högt innan tanken är färdig. Från 2015 hoppas jag att den kommande kreativa mötesplatsen på Bergströmska gården i Luleå ska kunna fungera så. Men det finns förstås en massa andra platser som kan göra samma sak och så får vi förstås se till att dessa platser sinsemellan också labbar, testar, utbyter erfarenheter och har kul ihop. Just kul är viktigt för Google. När man åker rutschkana (sådana har många av Goggle-kontoren) så händer något i kroppen. Så de är både en fysisk och psykologisk påminnelse om att vikten av att ha kul, att tordas släppa greppet och ge sig av mot det ännu icke kända.

Unknown-2Och då ser jag det framför mig. Snart finns det rutschkanor överallt i Luleå, på Landstinget, hos Länsstyrelsen, på Stadshuset osv. Det går ut ett ”dekret” där alla arbetsplatser uppmanas att investera i rutschkanor. Det löser ju allt. Vi kommer att skratta mer, bli modigare, mer nytänkande och sist men inte minst vilken VIDUNDERLIG marknadsföring för en stad! Vem installerar den första? Jag tar det här som mitt kall inför framtiden. Från och med nu är jag ”rutchkane-ambassadör”, vänta bara! 

stinanamn

 

 

 

 

 

Boken Googlemodellen kan laddas ned gratis som PDF eller köpas.

 

Jag kommunicerar, alltså finns jag!

Selfie a ´la Grande

Selfie a ´la Grande

2020 kommer datamängden på jorden att motsvara storleken av 6 Internet av idag. Det sägs att ”likes” är mer vanligt än ”hej” i dag. Ellen de Gerres Selfies delades under Oscarsgalan en halv miljon gånger och är nu uppe i 2,7 retweets. Vad säger det här oss om vår samtid och oss själva?

I Filosofiska rummet i P1 förs en intressant diskussion kring Vad är det att vara människa i det digitala samhället? Ska vi se oss som narrativa objekt, där vi skapar vår egen historia som hela tiden är under revision? Det latinska uttrycket för att vara människa Cogito Ergo Sum (Jag tänker, alltså finns jag) ska kanske bytas ut mot Kommuikator Ergo Sum (Jag kommunicerar, alltså finns jag).

Andra pratar om det ”plastiska jaget” där vi tack vare den digitala världen kan leka med olika identiteter. En tjej jag lyssnade på under en konferens bollade med 12 olika personligheter på olika digitala plattformar och jag insåg med ens hur präktig jag är i min Facebook profil, sann och korrekt. Ingen Hogwarth School of Witchkraft här inte, nej hederliga Stockholms universitet har jag plikttroget skrivit.

Lady Gaga i Austin

Lady Gaga i Austin

Jag lyssnar på Lady Gagas keynote/tal från Austin. Hon om någon är plastisk tänker jag. Under intervjun sitter hon rent fysiskt i en enorm plastklänning, säkerligen medvetet, och pratar om motsatsen till plast. Hon pratar om vikten att vara sann, ärlig, konstnärlig och om att kämpa, kunna ta motstånd osv. Enligt henne är Twitter, Instagram bara en yta som ingen kommer att minnas när vi är borta, däremot är den där fysiska spelningen och mötet det vi kommer att minnas. Den digitala ytan är bara värd något om det finns något genuint under den, säger hon.

Den digitala världen sköljer över oss bilder och information på gott och ont, i ett allt starkare brus. Det gör nog att vi allt oftare ifrågasätter oss själva och då behöver vi kanske varandra ännu mer, både fysiskt och digitalt. Tillsammans kan vi kanske tillfälligt kasta ankare, få landa och dela upplevelser och tankar. Det här tror jag vi får ett allt större behov av och därför behöver vi fler mötesplatser, där vi pratar och gör tillsammans.

Vem är jag egentligen?

Vem är jag egentligen?

– Vem är jag egentligen och vad är min plats på denna planet? tänker jag. Känslan av ovisshet är precis densamma som när jag 5 år gammal satt och surade under en gran, precis utanför tomten efter att ha rymt hemifrån. Frågan är förstås klassisk och svaret också, att det helt enkelt inte går att svara på, oavsett om världen är fysisk eller digital. Men jag tycker det är viktigt att vi funderar tillsammans 🙂

stinanamn

After Work – Vad kan Luleå lära sig av Austin?

I mars åkte en Luleå-delegation och 300 andra svenskar till Austin, Texas för att delta på en av världens största konferenser South by South West  #SXSW 

Luleå delegationen på G mot Austin

Luleå delegationen på G mot Austin

Vi åkte för att lära oss mer kring; Art & Science, Social & Privacy, Business & Health, Entertainment & Immersion, Content & Distribution, Gaming och Design & Development.

Vi träffade också Austins Näringslivsenhet, för att utbyta erfarenheter och smida gemensamma framtidsplaner.

Kom och lyssna då vi berättar om vad vi tagit med oss hem igen för att utveckla Luleå och vår region. Vi bjuder på lite mat och dryck.

Välkommen!

Medverkande: Niklas Nordström, kommunalråd, Ella Jonsson, Love at Work, Robert Stjärnström, Samuraj/ Machiane Supremacy, Joakim Syk, Viralise, Veronica Ruthberg, Geek Town och Stina Almkvist/ Creative Nodes/ Luleå Näringsliv.

Vad: After Work/Austin rapport

När: 16.00 den 21 mars 2014

Plats: Kyrkogatan 13, Luleå (pk 2300)

Anmälan