Rapporter och kompetensutveckling KKN

Skärmavbild 2018-05-03 kl. 18.10.222013 publicerades rapporten En ny näring växer fram – en kartläggning av 900 företag inom kulturella och kreativa näringar i Luleå och Piteå.

2017 publicerades uppföljaren En ny näring växer fram, del II – en kartläggning av 1800 företag inom kulturella och kreativa näringar i Norrbottens samtliga kommuner

Under 2017 genomförde Region Norrbotten och Tillväxtverket en komptensutvecklingsprocess inom kulturella och kreativa näringar, som jag hade äran att leda. Den bestod av fem workshops som hölls i olika delar av Norrbotten. Deltagare var tjänstmän inom kommuner och näringslivsbolag. Dokumentation från träffarna och Regional Agenda för kulturella och kreativa näringar hittar du här.

IMG_0109

KKN deltagarna från workshopen i Jokkmokk.