Rapport KKN

 

2013 publicerades rapporten En ny näring växer fram – en kartläggning av 900 företag inom den kulturella och kreativa näringen i Luleå och Piteå.

Den rapporten ligger till grund för fortsatta satsningar inom området.

Rapporten för nedladdning