Mera rutschkanor till folket!

Unknown-3Vilket företag av idag finns kvar om 40 år? Väldigt få enligt Annika Steiber, forskare och företagare, som levt och forskat på Google under ett år. Kanske Google, kanske inte.  Det är i alla fall ett företag som lanserat en ny innovativ tjänst eller produkt varje år, det är det få som klarar av. Det var detta som Annika ville undersöka, hur klarar ett företag av att leverera på detta sätt, vad är hemligheten?Unknown-4

Annika beskriver framtidens företagsmodell som en paradox. Å ena sidan budgetdisciplin, kostnadskontroll och ständig vaksamhet för att upptäcka och eliminera onödiga kostnader är kärnverksamheter i den dagliga produktionen av varor och tjänster. Det här innebär bl a att man varje år genomför man en årlig jakt på byråkrati för att ta bort kontroll och procedurer som inte är nödvändiga, tänk om fler kunde göra det 😉  Å andra sidan kontinuerligt skapande av nya värden och av nya intäktsströmmar i form av nya innovationer.

Hon beskriver en 70/20/10 modell. På 70 % av tiden arbetar alla i sin kärnverksamhet dvs det de anställdes för. 20% av tiden ska man arbeta med något som innefattar annan verksamhet inom företaget men som bara involverar en del av ens egen kärnverksamhet. på 10% ska man göra något helt annat, för att utmana sig själv och söka nytt.

UnknownDet är en utmaning. Det är klart att det lättaste är att fortsätta göra det man redan är bra på. Och hur har man råd att investera i det man inte vet och experimentera om man är ett litet bolag, undrar någon. Man skulle kunna sammanfatta det som att om man vill vara med framöver så är det ett säkert kort att satsa en del av ens tid på att kasta sig ut, testa, labba utan att ha svaren i förväg. Det finns liksom ingen genväg.

Det är därför vi behöver fler fysiska och kreativa mötesplatser. Platser där man tillsammans kan labba, testa tillsammans med kända och okända och säga saker högt innan tanken är färdig. Från 2015 hoppas jag att den kommande kreativa mötesplatsen på Bergströmska gården i Luleå ska kunna fungera så. Men det finns förstås en massa andra platser som kan göra samma sak och så får vi förstås se till att dessa platser sinsemellan också labbar, testar, utbyter erfarenheter och har kul ihop. Just kul är viktigt för Google. När man åker rutschkana (sådana har många av Goggle-kontoren) så händer något i kroppen. Så de är både en fysisk och psykologisk påminnelse om att vikten av att ha kul, att tordas släppa greppet och ge sig av mot det ännu icke kända.

Unknown-2Och då ser jag det framför mig. Snart finns det rutschkanor överallt i Luleå, på Landstinget, hos Länsstyrelsen, på Stadshuset osv. Det går ut ett ”dekret” där alla arbetsplatser uppmanas att investera i rutschkanor. Det löser ju allt. Vi kommer att skratta mer, bli modigare, mer nytänkande och sist men inte minst vilken VIDUNDERLIG marknadsföring för en stad! Vem installerar den första? Jag tar det här som mitt kall inför framtiden. Från och med nu är jag ”rutchkane-ambassadör”, vänta bara! 

stinanamn

 

 

 

 

 

Boken Googlemodellen kan laddas ned gratis som PDF eller köpas.