Bloggar 2012-2014

Här finns samtliga bloggar som skrevs under projektet Creative Nodes mellan 2012-2014, av projektledaren Stina Almkvist.

Creative Talks – från vackra visioner till konkreta affärer.

Jo det låter minsann uppfordrande och det var också meningen denna dag med en massa kreativa bolag.

Vi är många som är less på konferensdagar som är för allmänt hållna. Så vi testade en ny modell/format för dagen. Jag, Cecilia Hyrén och Rickard Hellgren förpratade med bolag om vad de tycker är viktigast för deras bolag och för ortens och regionens utveckling. Sedan fick bolagen välja ut cirka 5 personer som de ville hålla en workshop med. Det gjorde att dagen blev lite mer djuplodande än vanligtvis och samtidigt lite mer konkret än vad som brukar vara fallet.

IMG_4313Första gruppen diskuterade hur de kreativa näringarna tillsammans med arkitektur och planering kan påverka EN STADS ATTRAKTIVITET.  Man diskuterade vem som får ha inflytande på stadsplanering och byggnation och om vikten att jobba solistiskt där många parametrar och aktörer måste samverka för att man ska vara en attraktiv ort.

Andra gruppen diskuterade hur man skapar MERA ACTION och mindre prat. Ett förslag var att använda branschens kompetens när man ska göra upphandlingar, för att förbättra beställarkompetensen och i slutändan få fram bättre produkter och tjänster. Ett annat förslag var fritt WIFI i staden och det visade sig vara på G enligt Niklas Nordström. Och så kom förslaget att flytta hela eller åtminstone delar av Campus till stan, studenterna måste blir en större del av Luleå. IMG_4348

IMG_4317Tredje gruppen diskuterade hur kuststäderna i Norrbotten och Västerbotten TILLSAMMANS kan utveckla t ex spelbranschen.  Det konkreta svaret blev att arrangera CREATIVE TRAINS, som körs mellan våra städer och där man på tåget skapar affärer, har kul och lär känna varandra.

Fjärde gruppen diskuterade MÅNGFALDEN RESURS, hur man konkret kan agera för att bjuda in och få in våra nya medborgare i våra näringar. Konkret landade det i ”LULEÅ-MODELLEN” där företag tar på sig att ta in nya medborgare och ge dem inte bara kunskaper utan framförallt nätverk att lättare få fäste på orten. Och att på konferenser, möten mm ta med sig någon man inte redan känner för att bidra till utvecklingen och inkludering.  Här visade sig också att det inte är helt lätt för bolag att ta initiativ gentemot kommunen, att man ibland bemötts med skeptis. Desto roligare att kommunalrådet Niklas Nordström tog den bollen och berättade att detta ska åtgärdas, bemötandet ska bli bättre.

IMG_4354

IMG_4316Den femte gruppen diskuterade hur UNGA vill se MARKNADSFÖRINGEN av våra städer. Hur blir man attraktiv, varför vill man bo på en plats. Vad kommer först jobben eller platsen. Enligt en färsk EU-undersökning är det numera platsen som kommer först. Om någon fixar de coola mötesplatserna så fixar vi de unga, sade gruppen.

Den sjätte gruppen  diskuterade aktion-plan för det mobila klustret och hur det kan skapa tillväxt i regionen och i våra bolag? Här enade sig gruppen att bli mer synliga, bygga mer partnerska och konkret innebär det att man ska arrangera pubafton i januari med företagare och inbjudna studenter och andra ungdomar. IMG_4324

IMG_4368Och så fanns det en Austingrupp som hade två Austin-entreprenörer på besök i form av Niklas Wass och Troy Cambell, för att berätta om Luleås och Austins möjligheter att nyttja varandra för utveckling och samarbeten.

Föreläsning och gruppredovisningarna filmades av Muskotmedia och kommer snart att delas så att fler än vi som var på plats kan dra nytta av all klokskap och fiffiga idéer.

Det var en bra dag och för första gången på länge skriver jag inte ”allt återstår” utan i stället ”en del återstår”. Vi kom en bit på vägen och jag har lovat att paketera dagen, lämna materialet till de som behöver kunskapen och förslagen. Men jag är inte ensam, idag var vi många som lovade leverera. Så jag återkommer med en dag i februari då det blir uppföljning på allt som hänt sen sist vi sågs, den där CREATIVE TALKS dagen den 4:e december 😉

Och TACK till Mikael Ahlström, Sprout Park, Hyper Island, SUP 46 för en lysande föreläsning om ”Innovativa möjligheter i en digital och global värld”

Medverkande företag, organisationer och/eller personer i arbetsgrupperna 1-6;

Turborilla, Plan 7, Raketkonsult, Agency 9, Arnqvist & Sivenbring, In The Cold, Artic Group, Visit Luleå, Kulturens Hus, isMobile, Luleå Kommun, Fantastic Film, Luleå tekniska universitet, Tromb, Evado, B-nearIT, Kulturkraft, Kalix Finans, Neava, Yours, Luleå Science Park/ Luleå Näringsliv, Tacky Pony, Allexius, Helikopter Social Generation, Jämsa, Mobilaris, Vinter, Swedish Lapland Visitor Board, Studieförbundet Vuxenskolan, Galären, Almi Nord, Oh My, IUC Norrbotten, Acusticum/ Piteå Kommun, Nordmark & Nordmark, Visit Luleå, Love at Work och Maxme.

images-2

 

stinanamn

 

Creative Talks 4 december

Den 4 december blir en dag vikt åt framtiden i Luleå och regionen med hjälp av de kreativa näringarna, i restaurangen på Savoy Hotel, Luleå under namnet ”Creative Talks”.

Kom 4 december!

Kom 4 december!

Dagen skulle också kunna heta ”Från sköna visioner till konkreta affärer”. Världen är i dag digital, mobil och global. Hur kan vi nyttja det och stärka våra bolag, vårt näringsliv och vår region? Kan högteknologisk basindustri, serverhalls-industri och kreativa näringar tillsammans skapa det nya Norrbotten?

Jag, Cecilia Hyrén och Rickard Hellgren, Evado har ägnat ett par dagar åt att prata med några av de bolag som arbetar inom de kreativa näringarna. Vi har bett dem formulera sina egna utmaningar och visioner men även bett dem beskriva sin roll i allas vårt bidrag till samhället vi lever i.  Det har blivit bra samtal om branschråd, Luleå/Austin-avtal, spelstrategier, ledarskap, holistiska perspektiv, samhällsplanering, samverkan, upphandling, genus, mångfald, innovationer, kluster, det digitala skiftet, inkludering och exkludering, mod, utmaningar, teknik, marknad mm.

Nu smälter vi ned detta till konkreta förslag och utmaningar som vi kommer att lyfta den 4 december. Den dagen startar vi med en Key-note föreläsning på temat ”Innovativa möjligheter i en digital och global värld” med Mikael Ahlström. Sen blir diskussion utifrån det material bolagen bidragit med och dialog med dem och många fler bolag hoppas vi. På plats kommer  vi också att ha kommunalråd, Luleå Näringsliv och ett par andra ännu hemliga gäster. För er som inte har möjlighet att vara på plats men ändå vill hänga med,  kommer vi att göra en inspelning, som kan ses i efterhand.

Och framförallt så ser vi den här dagen som ett avstamp in i framtiden med fortsatta aktiviteter framöver där alla behövs och kan bidra till utvecklingen. Kort sagt handlar det om hur vi skapar konkreta affärer från sköna visioner.

Så boka in 4 december kl. 10-16 

Program och anmälan

KEY-NOTE SPEAKER och AUSTIN WORKSHOP LEDARE

Mikael Ahlström är VD för bolagsgruppen Sprout Park med den digitala byrån Britny, filmproduktionsbolaget DFM samt de kreativa kontorshotellen The Park och SUP46. Han är delägare och styrelsemedlem i den digitala mediaskolan Hyper Island och även styrelseledamot i Transportstyrelsen. Mikael har lång erfarenhet av internetutvecklingsprojekt och affärsutveckling i digitala medier och har föreläst för och arbetat med ledningsgrupper inom företag världen runt så som IKEA, TUI Group, Trygghetsrådet, Teknikföretagen, Adecco, KLM, Nike, Aftonbladet och som rådgivare till Regeringskansliet.

MEDVERKANDE AUSTIN WORKSHOP
Niklas Wass är inspiratör och föreläsare med många projekt och brett nätverk i Austin. Niklas driver kommunikationsbyrån Wass group med hemort i Dalarna, men är ofta på plats i Texas. Han har stor erfarenhet av hur affärer skapas och genomförs.
Troy Campbell grundade The House of Songs i Austin. Ett hus och projekt för låtskrivare som idag har deltagare från åtta länder. Troy har en lång karriär som musiker, producent och delägare i filmbolag. Han arbetar nu som musikkonsult för Warner Brothers och producerar varje år konserter under SxSW-festivalen.
Niklas Wass

Niklas Wass

Troy Campbell

Troy Campbell

 

Är vi alla med?

Unknown-2Ska man göra skillnad så är jag övertygad om att man måste tänka och agera holistiskt. Det gäller att vara häng-rännan mellan stuprännorna, som någon sagt. Man måste bygga såväl underifrån som ovanifrån. Om man som Luleå nu gör satsar på tre starka ben för utvecklingen; den traditionella och hög-teknologiska basindustrin, den nya serverhalls-industrin och den nya  kreativa näringen, så måste man kunna söka och se var skärningspunkterna uppstår. Och man måste kunna lokalisera de svarta hålen, upptäcka de glimmande möjligheterna och akta sig för tjusiga strategier utan underbyggen eller vilket är minst lika hopplöst, starkt gräsrotsjobb utan förankring uppåt.

Om vi lever i en mobil, digital och global värld så måste vi alla (utöver att ha fattat det som privatpersoner) också se till att vi överför detta på våra jobb och i olika branscher.  Skolan släpar efter i dessa frågor. Det finns förstås bra pedagoger och skolledare men det finns fortfarande alldeles för lite kompetens på området, för lite resurser och tid, för lite support och sist men inte minst en ofta bristfällig teknik, som man på andra arbetsplatser aldrig hade behövt acceptera.

imagesDärför har jag tagit initiativ till en årligt återkommande skolkonferens under namnet ”Swedish Lapland School Summit”. Tanken är att skolledare, politiker och tjänstemän ska få lära sig mer och att konferensen ska bidra till att skolans agenda kan passa in i de andra strategierna för samhällsutvecklingen, som redan är lagda. Det blir inslag från internationell, nationell, regional och lokal arena. Det är ingen klyscha att barnen är våran framtid. Jag tänker på alla de bolag jag träffat inom de kreativa näringarna under de sista året men även på bolag från andra branscher. Alla pratar om kompetensförsörjningen framöver och utmaningarna kring detta. Vi måste rusta våra barn och ungdomar till det samhälle som faktiskt redan är här.

UnknownOch så ringer min 21-åriga son från Amsterdam, dit han flyttade i lördags. He´s a selfmade young man. Jag hjälpte honom i starten av hans egna produktionsbolag Lonely Boy och Norrbottens Handelskammare har hjälp honom genom Erasmusprogrammet att få bidrag för en praktikperiod. Men den största äran ska ha själv för att han via nätet förkovrat sig i oändliga timmar, gjort film på film, hittat filmvänner över hela världen och lyckats attrahera en av världens främsta bolag Final Kid (på stora musik-event som Miami Ultra) så att han nu fått sitt livs chans. Utan den digitala/mobila tekniken och utan Internet så hade han inte fått den här möjligheten. Sitt filmkunnande har han lärt sig på fritiden men skolan borde vara en plats där man också självklart får lära sig tekniska och kreativa färdigheter, så att man kan åka ut i världen och ta plats och då lyfter också platsen man kommer ifrån.

stinanamn

Swedish Lapland School Summit blir en årligt återkommande konferens för att diskutera skolan plats i en mobil, digital och global värld.  I år hålls konferensen den  20-21 november på Clarion Sense, Luleå. 

En kraschad Maslowspyramid

imagesI en stor global undersökning visade det sig att 13% av de som arbetar känner engagemang för sitt arbete. Människor som inte trivs eller känner sig oengagerade utvecklar på lång sikt sjukdomar som kostar samhället ENORMA pengar. Och ändå får vi rätt så mycket uträttat i våra länder. TÄNK då om det gick att skapa engagemang för de 87% som saknar detta, hur mycket skulle inte kunna uträttas och lösas då, säger Jessica Lawrence från NY Tech Meetup, och vilka pengar som samhället skulle spara.  Jessica pratar under rubriken ”Rethink work life” och beskriver hur Maslows behovspyramid liksom komprimerats sista årtiondet. Arbete ska ge oss lön, mat och husrum dvs uppfylla basen MEN det ska också förverkliga oss, genom engagemang och lust dvs toppen av pyramiden. Här är det inte kliva i steg som gäller utan botten och topp samtidigt.

UnknownVägen till engagemang är att skapa ”bra” arbetskultur. Jessica gör hon en intressant utvikning till Startup-företagandet. Där funderar man väldigt sällan över arbetskulturen säger hon. Där tror man ibland att arbetskultur = ett pingpongbord.  Och givetvis får ledarskapet sig en känga. Anställda gör som ledaren. Springer ledaren runt ständigt stressad så kommer personalen snabbt att göra precis samma sak. MEN det finns en del saker att tänka på för att skapa en bättre kultur. Tipset heter PERMA. P som i positiv emotion. E som i engagemt. R som i relationship. M som i meaning. A som i accomplishment och  så ett tillägg om autonomi dvs självständighet och frihet eller som en annan föreläsare kallade det TRUST dvs tillit.

images-1KICKSTARTER (en finansierings-sajt genom sk. crowdsourcing) var också på plats. Stephanie Pereira lyfte fram en massa alldeles fantastiska exempel men också en del tankar kring de som inte lyckades.  Nu sitter jag här om omsätter Jessicas teori/modell på Kick-starter och förstår  varför det är så populärt. I USA är man van vid en sponsringskultur medan vi i Europa traditionellt förlitat oss på att allt ordnas genom skattemedel. En annan anledning är förstås att man själv är autonom. Man styr och ställer spelreglerna själv. Dessutom bygger de lyckade exemplen på TRUST och RELATIONSHIP. De som skapar tillit och bygger relationer till sina ” investerare” är också de som lyckas bäst. Sen ska man dra in pengar på en relativt kort tid vilket gör det hela tydligt och mätbart dvs ACCOMPLISHMENT och resten av bokstäverna förstår ni själva finns där också.  Ja ni idag var det mycket arbete och human behavior och jag försöker leva efter PERMA men inser också mina svagheter. Hmm nej nu är det dags för lite P som i positiv emotion. Nu blir det Timbaktu på ett av Malmös Torg.  Ni hittar dagens föreläsningar på www.theconference.se. REKOMMENDERAS VARMT 🙂

stinanamn

 

Jag kommunicerar, alltså finns jag!

Selfie a ´la Grande

Selfie a ´la Grande

2020 kommer datamängden på jorden att motsvara storleken av 6 Internet av idag. Det sägs att ”likes” är mer vanligt än ”hej” i dag. Ellen de Gerres Selfies delades under Oscarsgalan en halv miljon gånger och är nu uppe i 2,7 retweets. Vad säger det här oss om vår samtid och oss själva?

I Filosofiska rummet i P1 förs en intressant diskussion kring Vad är det att vara människa i det digitala samhället? Ska vi se oss som narrativa objekt, där vi skapar vår egen historia som hela tiden är under revision? Det latinska uttrycket för att vara människa Cogito Ergo Sum (Jag tänker, alltså finns jag) ska kanske bytas ut mot Kommuikator Ergo Sum (Jag kommunicerar, alltså finns jag).

Andra pratar om det ”plastiska jaget” där vi tack vare den digitala världen kan leka med olika identiteter. En tjej jag lyssnade på under en konferens bollade med 12 olika personligheter på olika digitala plattformar och jag insåg med ens hur präktig jag är i min Facebook profil, sann och korrekt. Ingen Hogwarth School of Witchkraft här inte, nej hederliga Stockholms universitet har jag plikttroget skrivit.

Lady Gaga i Austin

Lady Gaga i Austin

Jag lyssnar på Lady Gagas keynote/tal från Austin. Hon om någon är plastisk tänker jag. Under intervjun sitter hon rent fysiskt i en enorm plastklänning, säkerligen medvetet, och pratar om motsatsen till plast. Hon pratar om vikten att vara sann, ärlig, konstnärlig och om att kämpa, kunna ta motstånd osv. Enligt henne är Twitter, Instagram bara en yta som ingen kommer att minnas när vi är borta, däremot är den där fysiska spelningen och mötet det vi kommer att minnas. Den digitala ytan är bara värd något om det finns något genuint under den, säger hon.

Den digitala världen sköljer över oss bilder och information på gott och ont, i ett allt starkare brus. Det gör nog att vi allt oftare ifrågasätter oss själva och då behöver vi kanske varandra ännu mer, både fysiskt och digitalt. Tillsammans kan vi kanske tillfälligt kasta ankare, få landa och dela upplevelser och tankar. Det här tror jag vi får ett allt större behov av och därför behöver vi fler mötesplatser, där vi pratar och gör tillsammans.

Vem är jag egentligen?

Vem är jag egentligen?

– Vem är jag egentligen och vad är min plats på denna planet? tänker jag. Känslan av ovisshet är precis densamma som när jag 5 år gammal satt och surade under en gran, precis utanför tomten efter att ha rymt hemifrån. Frågan är förstås klassisk och svaret också, att det helt enkelt inte går att svara på, oavsett om världen är fysisk eller digital. Men jag tycker det är viktigt att vi funderar tillsammans 🙂

stinanamn

Honorary Citizens av Austin, jo jag tackar

Sitter och lyssnar på sessionen The Future of Making, där Joi Ito, MIT Media Lab och Tim Brown, CEO of IDEO diskuterar våra mänskliga behov och hur vi kan använda teknik för att utvecklas och för den delen också avvecklas. Joi berättar om när de gjorde ett Living Lab med invånarna i Detroits mest nedgångna kvarter.

Joi Ito, MIT Media Lab

Joi Ito, MIT Media Lab

Det blev en av hans mest innovativa upplevelser. Vi i akademin lärde oss mer av invånarna där kring innovation och kreativitet än vad de lärde sig av oss, säger han. Och kanske är det stunder som dessa som är det bästa med konferensen South by Southwest, tänker jag. Den här briljanta blandningen av den akademiska världen i skön förening med en ofta rätt brutal verklighet.

Kevin, Natalie får besök av Luleå

Kevin, Natalie får besök av Luleå

Tidigare på dagen har jag och Niklas Nordström, Luleås kommunalråd träffat Austins Borgmästare Leffingwall samt Kevin Johns och Natalie Betts,  på Austins Näringslivskontor. De berättar om sina strategier för att ge alla barn i Austin förutsättningar så att de också ska vilja och kunna bli företagsledare och vara med och utveckla staden, oavsett vilka hem de växer upp i. De har gjort en slags Task Force med 25 större bolag för att hjälpa dessa barn och ungdomar. National Instruments är ett av de stora bolag som bl.a arbetar med robotutveckling och som driver programmet ”Girls who loves robots”. Det är så vi ser att fler unga kvinnor börjar intressera sig för teknik och vilja blir ingenjörer, berättar Kevin.

Och jag blir så glad när jag tänker på nystartade Luleå Maker Space och på Game-Jamet/spelutvecklings helgen vi just haft i Luleå, och på kommande workshops med teknik, kreativitet och lust för barn, ungdomar och verksamma bolag inom de kreativa näringarna. Vi är på rätt väg för att utveckla Luleå till en ännu coolare och hetare region, det är jag helt säker på och fast vi är få i jämförelse med Austin, så säger Kevin att det inte spelar någon roll. – Det är inte antalet människor det hänger på utan vad de uträttar, säger han och tillägger att de som uträttar bra saker vill Austin absolut samarbeta med.

Honorary Citizens

Honorary Citizens

Upplyfta av dagens möten lämnar vi Austin City Hall med ett intyg där det står att ”The City of Austin proudly confers the Title of Honorary Citizens on…” och så våra namn handskrivna. Nu har vi lite att leva upp till, precis som det ska vara/ Stina 🙂

Luleå får en ny kreativ mötesplats

Ibland händer det faktiskt. Luleå har ”blivit med en ny kreativ mötesplats”.

Kreativ mötesplats

Det har varit en lång ”graviditet”. Jag har mer eller mindre jobbat med att få den på plats ändå sedan 2009 men av många långa och korta anledningar så tog det till 2014 innan tiden var mogen. Jag har funderat mycket  över varför en så till synes självklar idé tagit så lång tid att förverkliga och vad man kan lära sig av den processen. Vad behövs göras så att fredagens idéer kan bli verkstad på måndag?

I dag vet jag svaret och det är att skapa en kreativ mötesplats. En ung man jag känner uttryckte det så här – Skapa ett ställe där folk som vill göra saker kan få det gjort med andra som också vill. Så enkelt och så svårt är det, varken mer eller mindre.

Innovation och kreativitet stiger upp där folk möts, nöts och blöts. Man måste bara tordas släppa taget och lita på att människor hittar varandra och att nya idéer, planer, projekt, produkter, tjänster och upplevelser frodas där det är högt i tak och låga trösklar.

Nu drar jag igång denna blogg igen i hopp om att kunna visa upp det nya Luleå och den nya regionen, där den nya kreativa mötesplatsen kommer att bli en viktig kugge tillsammans med andra ”kuggar” som vill få saker gjorda.

Många har idag delat nyheten att Norrbotten nu har den största inflyttningen på 40 år. Det tar jag som ett tecken på att framtiden redan är här. Nu kör vi och ser till att vi märks, syns och hörs!

stinanamn

Projektledaren närmar sig deadline

TACK för i år!

Ja ni så här är läget. Jag håller som bästa på att försöka visualisera kartläggningen av hur de kulturella och kreativa näringar ser ut i Luleå och Piteå. Fokus ligger på näringsaspekten och jag har utgått från små och stora bolag som finns registrerade för att kunna få ett statistiskt underlag. Parallellt gör jag en rapport där jag beskriver bolagens och branschens olika förutsättningar och utmaningar. Materialet blir klart i Januari och då kommer jag att bjuda in alla er som jag varit i kontakt med, samt de jag inte hunnit träffa personligen,  för att visa materialet och förhoppningsvis få en himla massa synpunkter, frågor och funderingar. Styrgruppen för projektet (Helene Röckner, David Sundström, Ola Lidström/ Piteå och Fredrik Kallioniemi/Luleå) kommer förstås att vara med också.
Det har varit mycket INTRESSANT att få grotta ner sig i dessa näringar och jag TACKAR ALLA NI som tagit er tid att prata med mig. Jag tror också att jag i min kartläggning lyckats få in de bolag som jag inte hunnit prata med men som i högsta grad är verksamma inom detta fält. Min ”ambition” var att publicera fler porträtt på bloggen men det blev en övermäktig uppgift tidsmässigt. Jag har i alla fall gått igenom mina anteckningar ett par varv och tackar er jag hunnit pratat med för intressanta tankar och åsikter  som starkt bidragit till detta arbete och som i sin tur förhoppningsvis leder till bra saker framöver.
Så med dessa ord tar jag nu paus från bloggandet, för att kunna leva som en eremit och göra klart det hela. Jag skickar en INBJUDAN till träff i början av nästa år. Nedan följer en bildkavalkad på en del av de människor jag träffat. 
Ha det nu så gott så länge. Fortsätt att göra allt DET FANTASTISKA SOM NI GÖR och som  jag har skrutit över, när jag färdats över riket och träffat folk.
Per, GP Bullhound

Per, GP Bullhound

Johan, Yellow Agents

Johan, Yellow Agents

Regionala Partnerskapet

Regionala Partnerskapet

Hans, Region Skåne

Hans, Region Skåne

Styrelse, Generator

Styrelse, Generator

Camilla och Christer, Media Evolution, Malmö

Camilla och Christer, Media Evolution, Malmö

Gunilla, Länsstyrelsen och Johanna, Generator

Gunilla, Länsstyrelsen och Johanna, Generator

Satu från Landstinget

Satu från Landstinget

Per-Olof på Tillväxtverket

Per-Olof på Tillväxtverket

Michael på Fox Rain

Michael på Fox Rain

En "like" kom till Luleå

En ”like” kom till Luleå

Ella och Lars på Love at Work

Ella och Lars på Love at Work

Facebook Hack

Facebook Hack

Konferansen Creative Summit

Konferansen Creative Summit

Linda på Design Labland

Linda på Design Labland

Ingela och Q-Media folk

Ingela och Q-Media folk

"Mjölkbonde" på Lantbrukarnas konferens

”Mjölkbonde” på Lantbrukarnas konferens

Fredrik på More Media

Fredrik på More Media

Stina och Annika/Swedish Lapland + Big Steve

Stina och Annika/Swedish Lapland + Big Steve

Tilde på Cirkus Cirkör

Tilde på Cirkus Cirkör

Karl, kommunråd Luleå

Karl, kommunråd Luleå

Gunhild på Guest House Tornedalen

Gunhild på Guest House Tornedalen

Mediedesign, Ltu

Mediedesign, Ltu

Upplevelseproducenter, Ltu

Upplevelseproducenter, Ltu

Entreprenörsgymnasiet

Entreprenörsgymnasiet

Daniel på King

Daniel på King

Roine och Gunnel på Coompanion

Roine och Gunnel på Coompanion

Rasmus från Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi

Rasmus från Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi

Frida och Kristin på Geektown

Frida och Kristin på Geektown

Göran på Frekvens Produktion

Göran på Frekvens Produktion

Styrgrupp, finansiärer m fl

Styrgrupp, finansiärer m fl

Katarina på Sonic Studio/ Interactiva Institutet

Katarina på Sonic Studio/ Interactiva Institutet

Peter/PS Design, Ricky/Kilen samt konsthallen Havremagasinet

Peter/PS Design, Ricky/Kilen samt konsthallen Havremagasinet

Peter på Ltu och Parnes labb

Peter på Ltu och Parnes labb

Gunnel och Janne på Plan 7

Gunnel och Janne på Plan 7

Jag och Niklas på In the Cold + barnet

Jag och Niklas på In the Cold + barnet

Markus på Oh My

Markus på Oh My

Bernt på KliKKi

Bernt på KliKKi

Greta, Go Business och Johan, Centek

Greta, Go Business och Johan, Centek

Gry, "föreläsare" och Helena på Centek

Gry, ”föreläsare” och Helena på Centek

Sten-Anders på Almi

Sten-Anders på Almi

Vegard på Captain Norway + jycke

Vegard på Captain Norway + jycke

Susann och Per-Erik på Filmpool Nord

Susann och Per-Erik på Filmpool Nord

Hur jag blev en ”Gollum” över en sommar


– Hur var din sommar då, du ser lite siktblek ut ? frågar en vän på besök. – Gjort något kul, träffat nya människor, lyder följdfrågan. – Jag har umgåtts med SNI-koder svarar jag lite väsande. Det kanske inte är värdens hetaste ämne att skriva om i en blogg men jag gör ett försök att förklara vad jag pysslat med djupt in i statistikens irrande gångar.

Drömmer om irrgångar i Morias gruvor

Drömmer om irrgångar i Morias gruvor

Ska man kartlägga en bransch som de kreativa och kulturella näringarna, så ger man sig ut på hal is. Ingenstans i Sverige eller Europa har man lyckats göra en riktigt kvalitativ kartläggning.  För det första finns ett problem hos Statistiska centralbyrån, man gör inte hips vips nya koder för nya yrken och branscher. Man kan säga att det finns en lags eftersläpning i statistiken gentemot verkligheten. Det gör att nya företag inte hittar riktigt rätt. Konkret innebär det att många nya företag registrerar sig under flera koder.

Bosse Ringholm pratar SNI koder

Bosse Ringholm pratar SNI koder

När jag tittar på hur detta ser ut bland Luleå och Piteåföretagen, så ser man att de som startat företag sista åren nästan alltid har 3-5 koder/branscher de verkar under medan företag som är tex 8 år gamla oftast bara har en. Ett hyfsat skarp antagande säger förstås att unga företag i dag har fler affärsben än vad som var fallet tidigare. Ett annat sätt att lösa detta vilket jag sett skett under det senaste året är att man registrerar sitt bolag som konsult (för det kan man ju vara inom vad som helst?) och då blir det knepigt för sådana som mig.

Och varför räknas inte frisörer till dessa näringar t ex. Ja hej och hå jag skulle kunna skriva en roman om detta som antagligen skulle få ges ut på eget bolag och trots gratis nedladdning skulle den nog inte vara så het.

Nåja nåja hur har jag gjort då, jo jag har GISSAT. Jag har utifrån de samtal och den erfarenhet jag har valt ut 19 olika branschkoder som jag tror ska täcka dessa branscher i Luleå och Piteå. Allt ifrån SNI kod 14; tillverkning av kläder  till 73; reklam och marknadsundersökning.  Under kod 73 finns i sin tur 5 underavdelningar osv , hänger ni med? Jag fick fram 1800 bolag/poster. 400 av dessa har jag sorterat bort (varför jag gjort detta kommer ut som roman nr 2). Sen har jag gått igenom bolag för bolag och tittat på vad de gör, om de har hemsidor, när de startat, anställda osv, kvinnor, män, ålder osv. och sen har jag försökt se mönster, tendenser och göra någon form av analys. Jag är långt ifrån klar och jag har svurit många gånger över vad jag gett mig in på. I mitten av Augusti så säger sonen åt mig att prata tydligare, han tycker att jag nästan väser nu för tiden och så säger han att det skulle uppskattas om jag spelar något annat än ”Lord of the Rings” när jag jobbar.

Inte ser han väl så pjåkig ut egentligen?

Inte ser han väl så pjåkig ut egentligen?

Men till slut börjar jag se ljuset i tunneln (även om del tycker jag ser ut som att jag inte sett ljuset på länge) och jag har förhoppningen att kunna bjuda på en vettig bild av allt detta under oktober. Fram tills dess så fortsätter jag att undersöka bolagen, inte genom trevliga levande dialoger  utan genom siffror, bokstäver och tankar framför datorn. Men jag är övertygad om att kombon av dessa två metoder; djupsamtal med vissa och kartläggning av ”alla” borde kunna ge en HYFSAD BILD av hur de KULTURELLA och KREATIVA NÄRINGARNA faktiskt ser ut i Luleå och Piteå 2012. Sen kunde jag inte hålla mig utan beställde i min byråkratiska statistikiver samma sökning för de övriga 12 kommunerna. Då fick jag 1200 träffar totalt, det är också intressant tycker jag, någon som håller med eller bryr sig?