Hur lätt är det uppfinna sig själv, på nytt?

En anledning att uppfinna oss själva på nytt är att ta oss ur gamla, dåliga vanor. Varför sitter t ex miljontals människor varje dag i bilköer på samma tider för att ta sig till jobbet och sen tillbaka hem. Om arbetstider och arbetsplatser kunde få variera så skulle den negativa miljöpåverkan minska och dem mänskliga stressnivån sjunka.  Jag läser boken ”Velocity” som handlar om 7 regler de anser att man bör kunna i en digital värld.

Författarna skriver bl a
- You have to institutionalise innovation. Det kan synas vara en paradox men är liksom varandras förutsättningar i det här sammanhanget. Det handlar om den digitala eran som de hävdar ger förutsättningar för vem som helst att faktiskt agera och lyckas. De är de som är innovativa, lättrörliga och som lever och verkar i mångkulturella nätverk som sitter på de stora möjligheterna hävdar de.

Boken är skriven  i dialogform. Det är Ajaz Ahmed, från AKQA, enl. boken världens främsta digitala byrå och Stefan Olander, från Digital Sports, Nike. Den är lättläst och läsvärd och är faktiskt relativt befriad från ”teknikhyllande”. De berättar många historier som handlar om hjärta, ärlighet, passion och mod. De skriver om hur kraftfältet (the gravity) i affärsvärlden förändrats och vilka möjligheter de ger. Om man ger och hjälper andra att förbättra sina liv så kommer man också att skapa bättre affärer på sikt, skriver de. Det låter i alla fall eftersträvansvärt och enkelt.

Jag tänker på dominansen av enskilda firmor inom de kulturella och kreativa näringarna och undrar om de ser möjligheterna som författarna gör. Många jag pratar med är det man kallar livsstilsföretag, där omsättningen ligger på ungefär samma nivå år från år och där fokus ligger på att få arbeta med det man vill och förhoppningsvis kunna gå runt på det. När jag tittar på de företag/AB som verkar inom fältet data/IT så ser jag en annan snabbare utveckling. De har t ex levt på att vara konsulter och leverera kundlösningar. Nu producerar de allt oftare appar och spel och skulle behöva anställa fler än de kan få tag på och fler kvinnor påpekar de.  Varför tänker jag, är det inte fler enskilda firmor inom den ”kulturella sfären” som har idéer kring appar och spel? Eller har de det men vet inte hur man går vidare? Det tekniska utförandet/programmering och design kan man ju anlita någon för. 

Det finns också många framgångsrika aktiebolag inom KKN både i Luleå och Piteå och de ska vi lyfta fram i höst på träffar, där vi också ska visa på case från andra regioner, där t ex de som arbetar med kulturarv använt ny teknik för att skapa nya möjligheter och affärer. Vi ska även bjuda in de sk ”stödstrukturerna”, som består av olika finansiärer. De är ofta bra på de traditionella näringarna men mindre kunniga inom KKN och den digitala industrin. Fram tills dess så fortsätter jag med min insamling av siffror och fakta kring bolagen inom KKN och så drömmer jag att jag är en 18-årig programmerare, full med dåliga vanor som att äta taskigt och lägga sig för sent, men med hela världen framför fötterna.

Trevlig Helg!