8 punkter att jubla över?

Funderingar vid ett köksbord

Funderingar vid ett köksbord

TACK elever, studenter, företagare, föreläsare, skribenter, forskare, tjänstemän och politiker som tagit sig tid och generöst delat med sig av sina tankar, strategier, visioner och förslag.

Många har tyckt att det varit positivt att få diskutera de Kulturella och Kreativa näringarna (KKN) och har utryckt förhoppningen att det här projektet/förstudien kanske kan bidra till en starkare bransch. En del har även uttryckt viss skepticism över uppdraget och den trista möjligheten att den här förstudien kanske bara blir ytterligare en rapport i raden av hyllvärmare. Jag tackar även för den uppriktigheten.

Förstudien kommer i färdigt skick att innehålla;

  • ett sammansmält resultat av cirka 300 röster inom KKN näringarna i Piteå och Luleå samt andra nationella och internationella röster.
  • en beskrivning av ”Eco-systemet” (ungefär 1 400 bolag) för KKN-näringarna i Luleå och Piteå (dvs innehålla även de aktörer jag inte haft möjlighet att träffa live).
  • förslag till en strategi.

Men innan den blir färdig så vill jag kommunicera lite tankar så här långt. Här kommer ett första utkast och frågeställningar. Tyck gärna till. Under slutet av oktober/november blir det några arrangerade möten i Luleå och Piteå för att dra det hela ett par vändor till.

SLUTSATS (vi börjar med den). För att nå FRAMGÅNG räcker det inte med att fortsatt utveckla och stärka befintliga verksamheter inom de kulturella och kreativa näringarna, man måste även SKAPA NYA FÖRUTSÄTTNINGAR i form av nya motorer, mötesplatser, kompetenser och nytt kapital. En nyckelfaktor är dynamiska och organiska strukturer som löpande kan hantera, stimulera och hjälpa till att konkretisera olika inspel, idéer, initiativ och personer, både från offentlig och privat sektor.

Förstudien föreslår en BRED STRATEGI för att skapa ett Norrbotten där de kulturella och kreativa näringarna kan växa sig starkare ur ett näringslivsperspektiv, vilket kommer att vara en avgörande faktor för att regionen ska bli attraktivare att stanna i eller flytta till.

Hur har andra gjort som har lyckats? 

Den finns oerhörda mängder av intressanta case, rapporter och projekt från den internationella arenan, som handlar om  KKN ofta betitlad The Creative Industry. Det utmanade med alla dessa fantastiska exempel är att de ofta;

  • Skett i områden eller städer med mycket människor. Det innebär att det funnits ett relativt stort antal ”vildhjärnor”, kreatörer och entreprenörer på dessa platser, dvs en underifrån rörelse.
  • Platserna har ofta haft gamla bevarade industriområden som man använt för nya verksamheter och mötesplatser.
  • Tjänstemän och politiker har i sin tur format ett tydligt ledarskap för att genomföra dessa projekt, alltså en rörelse uppifrån och ner.
  • Skett genom en kraftfull blandning av offentliga och privata medel.

Hur ska vi göra för att lyckas?

Oddsen kan verka svåra. Vi är en region med relativt sett få människor, dessutom spridda över en stor yta. Basnäringarna har varit dominerande, där flertalet i tidigare generationer varit anställda och entreprenörerna har varit betydligt färre. Kan vi bli en stark aktör på den globala arenan, har vi det som krävs? Jag lyfter här fram åtta punkter som man kan bygga en strategi på;

FÖRDELEN ÖVER ATT VARA FÅ

Att vi är få kan vara en fördel. Det är nära mellan invånare och beslutsfattare. Vi kan förändra saker relativt snabbt pga. korta beslutsvägar. Om vi kan enas kring gemensamma strategier så har vi faktiskt en fördel framför andra mer tätbefolkade områden.

UTMANING; Hur skapas en gemensam strategi och hur ser man till att hålla den dynamisk, innovativ och resultatinriktad?

PARADIGMSKIFTE FÖR HUR VI KOMMUNICERAR OCH LEVER VIA DIGITALA MEDIER

Världen är idag digitalt sammanbunden, affärer görs globalt. Vem som helst (dock med tekniska och sociala färdigheter) kan nå ut till kunder i princip var som helst i världen. Tidigare hierarkier löses upp, gamla affärsmodeller tippar över kant och vi lever i en konstant förändring som drivs av snabb teknikutveckling och allt mer fingerfärdiga användare och kräsna konsumenter. Internet och mobiliteten är bärare av detta historiska paradigmskifte och vi har bara sett början än. Här finns stora möjligheter för KKN om man behärskar den digitala tekniken och kunskapen om hur man bygger innehåll och relationer för olika kanaler och målgrupper. Med rätt affärsidé kan rätt person bo i Norra Sverige men ha världen som arbetsfält.

UTMANING; Hur ser kompetensnivån för detta ut inom KKN och hur säkerställer man kompetens och omvärldsbevakning på detta område? Vilka noder och platser vill vi samverka med på den nationella och internationella arenan?

EFTERFRÅGAN PÅ KKN PRODUKTER OCH TJÄNSTER ÖKAR 

Efterfrågan på produkter och tjänster för aktiviteter, förströelse och underhållning relaterade till KKN, fortsätter att öka. Inom EU görs kraftfulla satsningar/program som Creative Europe för KKN näringarna framöver, med syfte att stärka den europeiska KKN branschen i ett internationellt konkurrensperspektiv.

UTMANING; Behövs det offentligt stöttade projekt med EU och regionala medel för att klara den globala konkurrensen och vilka aktörer har möjlighet att använda och hantera dessa möjligheter? 

BRANSCHÖVERSKRIDANDEN UTVECKLAR INNOVATIONER OCH AFFÄRER

Vi bor i ett unikt län med en fantastisk natur, med en mångkultur med djupa historiska rötter och med en stabil basnäring. Med hjälp av digitala verktyg och ett innovativt synsätt borde vi kunna utveckla nya produkter och tjänster för turism/ besöksverksamhet, data/it, matupplevelser, gruvbransch, hälsovård mm. Här borde KKN kunna utveckla affärer eftersom det i slutändan handlar om att kreera innehåll, paketera och sälja kreativt.

UTMANING; Hur utvecklar vi vardagliga metoder för att tänka och arbeta tvärsöver olika branscher istället för i stuprör?

GEMENSAM NATIONELL OCH INTERNATIONELL SYNLIGHET UNDER ETABLERAT VARUMÄRKE

I en värld full av information och ständigt ökat antal sändare gäller det att vara synlig och tydlig i sin kommunikation. Varje sändare har förstås kontroll över sitt eget brand/varumärke men man kan fundera på vilken effekt det skulle ge om fler även co-brandade sig under begreppet Swedish Lapland. Det är ett inarbetat och väl förankrat varumärke som borde kunna användas i en större kontext än bara för turism/besöksnäring. På så vis skulle regionen gemensamt kunna ta en kraftfull position på den globala marknaden, via ett redan etablerat varumärke.

UTMANING; Vilka aktörer vill co-branda sig under begreppet Swedish Lapland?

FACEBOOKETABLERINGEN GER KRINGEFFEKTER

Regionen har genom Facebooketableringen visat sig stark i den s.k. ”gröna/rena ekonomin”. Facebook är ett av världens största varumärken. I går blev antalet Facebookanvändare 1 miljard. Dess genomslag och symbolverkan har i sin tur lett till ytterligare företagsetableringar, som vill dra nytta av närheten till Facebook. Genom nära relationer till Facebook och andra framstående företag inom den ”sociala mediesfären” garanteras möjligheterna i regionen för hög nivå av kompetensutbildning inom sociala medier, spel osv genom föreläsningar, kompetensutveckling och workshops av olika slag.

MÖJLIGHET; Inte en fråga utan en faktisk möjlighet att ta del av olika föreläsningar inom detta fält redan denna höst både i Luleå och Piteå och fler tillfällen blir det from nästa år.

ÖKAT FOKUS PÅ SYNLIGHET OCH VISUALISERING FÖR MÅNGA BRANSCHER

En växande trend när man bedömer projekt idag är att man ställer starkare krav på synlighet och visualisering, inte minst i EU-projekt.  Det finns många organisationer, bolag, myndigheter, utbildning och forskning som behöver professionell kunskap för att klara detta.

Basnäringarna efterfrågar också kompetens inom det man kallar ”gamification” för sin kommunikation och marknadsföring. Genom crossmöten mellan basnäring och KKN kan nya affärer skapas om man klarar av att hantera varandras olika kulturer och språk.

UTMANING och TIPS TILL KKN bolagen; Hur når köpare och säljare varandra och hur ror man hem affärerna?

KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR = KUL OCH ATTRAKTIVT FÖR UNGA

Yrken inom KKN näringarna står högt på listan för ungdomars drömyrken. En region med stark KKN näringar bör rimligtvis attrahera unga att stanna om de vill, i regionen för att man kan försörja sig på sitt intresse.

UTMANING; Hur synliggör man KKN näringarna och hur tar man hand om idéer och initiativ från de som är intresserade av att jobba med dessa näringar. De befintliga inkubatorerna är en av öppningarna, behövs det fler? 

Fundera på det här så länge, så tar vi lite åsikter och förslag i nästa vecka, förutom det tidigare nämnda (i föregående bloggar) ”lokomotivet spel” och kuliga hus 🙂


 

 

 

Nästa Landshövding måste kunna blogga…

- Landshövdingar - många män har det varit

” – Landshövdingar – många män har det varit

Jag hade äran att vara inbjuden till Landshövdingens sista möte i det ”Regionala Partnerskapet”.

Jag skulle under 20 minuter prata om de ”kulturella och kreativa näringarna – i dag och i morgon” och det gjorde jag. Jag försökte beskriva hur samhället förändrats och därigenom våra behov och vad det kan tänkas innebära. Jag frågade också Landshövdingen Per-Ola Eriksson, om han visste att han hade en Facebooksida. Det visste han inte. Då berättade jag att min ”gå i pension present” till honom var att jag tryckt GILLA på hans sida och att jag var den sjätte.

Det blev en trevlig föreläsning och efteråt beklagade Per-Ola att SVT dragit ned på sina satsningar bl a på dokumentärer och fördjupade reportage från Norrbotten och det var ju sant. Så tänkte jag på hur lätt det var förr, med få TV kanaler och att Twitter, Facebook, Instagram, YouTube osv fortfarande för väldigt många tillhör en helt annan värld. Och så det var kul att få höra ”riktiga” historier om kungen och Törnman. Per-Ola är en bra historieberättare och jag tycker nog att det varit slöseri att han inte bloggat om sitt jobb. Jag tycker att nästa Landshövdning måste kunna blogga, fast man kanske ska låta bli att säga vad en Landshövdning ska kunna och inte. Det har ju inte varit så lyckat förut, har det visat sig.

Det regionala partnerskapsmötet

Det regionala partnerskapsmötet

Det var också ett HISTORISKT möte. Arbetslösheten sade Pia, som arbetar med statistik på Länsstyrelsen, är historiskt låg i Norrbotten just nu, lägst i landet. Kiruna har Sveriges lägsta arbetslöshet.Tiina Norgren, enhetschef  för tillväxt och kommunikation, på Länsstyrelsen berättade också att regeringen uppmärksammat att jämställdheten går för långsamt i landet Sverige och att man därför krävt lite mera nappatag. Så nu ska arbetet intensifieras, så även i Norrbotten förstås och det är ju alldeles lysande!

Tina berättade också om att den REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN för hållbar framtid i Norrbotten 2020, nu är klar.  De Kulturella och Kreativa näringar är listade och vikten av dem. De står under MÖJLIGHETER i SWOT analysen (strength, weakness, opportounitys, treats) och det är ju utmärkt för Norrbottens framtid!  Sen var det dags att avsluta mötet och Per-Ola konstaterade att nästa möte ligger mitt i Älgjakten.

Josefina, arkitekt och Tomas, turism diskuterar

Josefina, arkitekt och Tomas, turism diskuterar

Dagen innan hade Norrbottens Handelskammare anordnat ett möte med några verksamma bolag i Luleå och Piteå, för att ”Lyfta kunskapen om nya näringar i de etablerade investerings-, låne och utvecklingssystem” ett lovvärt initiativ som kommer att följas upp under hösten, både genom möten med bolag och aktörerna i stödsystemen” Jan Palo efterlyste mer kunnande om själva företagandet hos verksamma bolag inom KKN. Li Scarin efterlyste fler producenter i länet som kan arbetat med andras projekt, än sina egna. Tomas Jönsson pratade om uppbyggda strukturer som faktiskt kan bli hinder för ny utveckling. Niklas Berg hävdade att Norrbottens största brist är kreativa människor och bra idéer. Många fler kom med bra tankar och ideér och arrangörerna Andreas Lind och David Zackarias Lindgren var nöjda.

Och så har det ju varit PRIDE festival i Luleå förra helgen, en alldelens fantastisk tillställning arrangerad av  RFSL Luleå, Luleå Kommun och många fler.

Nu går veckan mot sitt slut och det är dags för MIDSOMMAR. En del kommer att fira med privata vänner, god mat och dryck i trevliga stugor osv. Andra kommer att vara i Piteå eller Luleå och fira traditionellt. En del kommer att hänga på en Äggstocksfestival på Ormberget i Luleå. Hur som helst TREVLIG MIDSOMMAR!

En äggstocksfestival är på G

En äggstocksfestival är på G