Den som ändå vore ett hologram…

Jag har tillbringat två dagar i Skellefteå på konferensen Creative Summit. Huvudet surrar av buzzwords som; digital transformation, disposability, compression, behavior patterns, social engineers, fluid, autonomy, gamification osv. Titeln på konferensen var ”The future is now” men undertiteln hade kunnat vara – but no one (as usual) know what it is, eller  ”back to nature”.

Det känns faktiskt som att en slags sans infunnit sig när expertisen samlas för att dryfta dagens och framtidens medieutveckling, sälj och kommunikation. Alla föreläsare rör sig kring samma frågeställningar och det handlar om vilka metoder man använder och hur det fungerar i det ständigt förnyade medielandskapet. Alla är rörande överens om komplexiteten och att ingen sitter inne med några handfasta svar på vad som fungerar och vad som inte gör det.

Jesse Schell är VD för Schell Games, ett  framgångsrikt spelbolag i Pennsylvania, USA. Han har skrivit The Art of Game Design, här recenserad av tidningen The Wire.

Jesse Schell. Foto apps.carleton.edu

Jesse Schell. Foto apps.carleton.edu

Sammanfattning av pleasure enl. Jesse Schell

Sammanfattning av pleasure enl. Jesse Schell

Jesse diskuterar begreppet ”pleasure” och dess komplexitet. Han beskriver begreppen ”hafta” kontra ”wanna”. Där det första handlar om våra plikter, om våra jobb, om effektivitet kontra det andra som står för lust, lek och frihet och beskriver hur vi stävar efter mer ”wanna” i våra liv. Det är intressanta resonemang där han  bl a ifrågasätter styrda belöningssystem inom skolan och rekommenderar boken Five Reason to stop saying ”Good Job”, av Alfie Kohn.

Framtidens arena av Kirana Kal

Framtidens arena av Kirana Kal

Kiran Akal är också en av föreläsarna och till professionen, en kreativ ingenjör med hela världen som arbetsfält. Han arbetar bl a med framtidens arenor, en slags upphöjd 360 graders totalupplevelse. som kan fungera som konferenslokal, biograf, teater, konsthall  mm. På konferensen visar han hur han skapar digitala transformationer av fysiska rum, där ”riktiga människor” kan uppträda tillsammans med virtuella, i form av hologram. Han är på plats i Skellefteå för att omvandla en gammal industribyggnad till en helt ny mötesplats. Hans inspiration är naturen, skogen, havet, ljuset osv och gamla historiska byggnader från t ex Faraonernas tid.  I hans föreläsning möts naturen och det ursprungliga med de senaste tekniska möjligheterna och jag VILL bo i hans bilder. TED TALKS.

Kiran Akal, foto TED Talks

Kiran Akal, foto TED Talks

Jonathan Harris, foto; Almkvist

Jonathan Harris, foto; Almkvist

En till fascinerande föreläsning hölls av Jonathan Harris, vars arbete och liv flätats ihop till en fascinerande historia, Han är programmeraren som fick känslan att tekniken tagit över hans liv och som tog timeout och hittade tillbaks och idag arbetar med att skapa konst av enorma mängder data. Jonathan har byggt program som söker igenom miljontals olika informationskällor t ex bloggar och plockar ut de ord som förekommer mest och ger olika ord olika färger och former som sedan dansar framför ögonen. Klickar man på en röd prick t ex  så kommer ordet längtan upp. Det är som att befinna sig i en virtuell känslostorm. Jag tänker att Jonathan Harris är en slags konstnärlig variant av den världsberömda statistikern Hans Rosling.

Datainsamling a ´la Jonathan Harris

Datainsamling a ´la Jonathan Harris

Det har varit två inspirerande dagar! Sammanfattningsvis kan man säga att förvirringen kring hur man kommunicerar och når fram består och att fältet man agerar inom blir allt mer komplext. Vidare att världen är full av fantastiska människor (tyvärr under de här dagarna endast representerade av män)  som funderar över medielandskapets komplexitet. Att den värsta hybrisen över ”sociala medier” kanske börjar lägga sig och att tekniken inte är ett självändämål utan endast ett redskap för att göra våra liv lättare, smidigare och mer lustfyllda. När jag kommer hem från Creative Summit så drömmer jag att jag är ett hologram i Kiran Akals universum och jag är SÅ lycklig…

Foto; kijk.nl

Foto; kijk.nl