En kraschad Maslowspyramid

imagesI en stor global undersökning visade det sig att 13% av de som arbetar känner engagemang för sitt arbete. Människor som inte trivs eller känner sig oengagerade utvecklar på lång sikt sjukdomar som kostar samhället ENORMA pengar. Och ändå får vi rätt så mycket uträttat i våra länder. TÄNK då om det gick att skapa engagemang för de 87% som saknar detta, hur mycket skulle inte kunna uträttas och lösas då, säger Jessica Lawrence från NY Tech Meetup, och vilka pengar som samhället skulle spara.  Jessica pratar under rubriken ”Rethink work life” och beskriver hur Maslows behovspyramid liksom komprimerats sista årtiondet. Arbete ska ge oss lön, mat och husrum dvs uppfylla basen MEN det ska också förverkliga oss, genom engagemang och lust dvs toppen av pyramiden. Här är det inte kliva i steg som gäller utan botten och topp samtidigt.

UnknownVägen till engagemang är att skapa ”bra” arbetskultur. Jessica gör hon en intressant utvikning till Startup-företagandet. Där funderar man väldigt sällan över arbetskulturen säger hon. Där tror man ibland att arbetskultur = ett pingpongbord.  Och givetvis får ledarskapet sig en känga. Anställda gör som ledaren. Springer ledaren runt ständigt stressad så kommer personalen snabbt att göra precis samma sak. MEN det finns en del saker att tänka på för att skapa en bättre kultur. Tipset heter PERMA. P som i positiv emotion. E som i engagemt. R som i relationship. M som i meaning. A som i accomplishment och  så ett tillägg om autonomi dvs självständighet och frihet eller som en annan föreläsare kallade det TRUST dvs tillit.

images-1KICKSTARTER (en finansierings-sajt genom sk. crowdsourcing) var också på plats. Stephanie Pereira lyfte fram en massa alldeles fantastiska exempel men också en del tankar kring de som inte lyckades.  Nu sitter jag här om omsätter Jessicas teori/modell på Kick-starter och förstår  varför det är så populärt. I USA är man van vid en sponsringskultur medan vi i Europa traditionellt förlitat oss på att allt ordnas genom skattemedel. En annan anledning är förstås att man själv är autonom. Man styr och ställer spelreglerna själv. Dessutom bygger de lyckade exemplen på TRUST och RELATIONSHIP. De som skapar tillit och bygger relationer till sina ” investerare” är också de som lyckas bäst. Sen ska man dra in pengar på en relativt kort tid vilket gör det hela tydligt och mätbart dvs ACCOMPLISHMENT och resten av bokstäverna förstår ni själva finns där också.  Ja ni idag var det mycket arbete och human behavior och jag försöker leva efter PERMA men inser också mina svagheter. Hmm nej nu är det dags för lite P som i positiv emotion. Nu blir det Timbaktu på ett av Malmös Torg.  Ni hittar dagens föreläsningar på www.theconference.se. REKOMMENDERAS VARMT 🙂

stinanamn