Mera rutschkanor till folket!

Unknown-3Vilket företag av idag finns kvar om 40 år? Väldigt få enligt Annika Steiber, forskare och företagare, som levt och forskat på Google under ett år. Kanske Google, kanske inte.  Det är i alla fall ett företag som lanserat en ny innovativ tjänst eller produkt varje år, det är det få som klarar av. Det var detta som Annika ville undersöka, hur klarar ett företag av att leverera på detta sätt, vad är hemligheten?Unknown-4

Annika beskriver framtidens företagsmodell som en paradox. Å ena sidan budgetdisciplin, kostnadskontroll och ständig vaksamhet för att upptäcka och eliminera onödiga kostnader är kärnverksamheter i den dagliga produktionen av varor och tjänster. Det här innebär bl a att man varje år genomför man en årlig jakt på byråkrati för att ta bort kontroll och procedurer som inte är nödvändiga, tänk om fler kunde göra det 😉  Å andra sidan kontinuerligt skapande av nya värden och av nya intäktsströmmar i form av nya innovationer.

Hon beskriver en 70/20/10 modell. På 70 % av tiden arbetar alla i sin kärnverksamhet dvs det de anställdes för. 20% av tiden ska man arbeta med något som innefattar annan verksamhet inom företaget men som bara involverar en del av ens egen kärnverksamhet. på 10% ska man göra något helt annat, för att utmana sig själv och söka nytt.

UnknownDet är en utmaning. Det är klart att det lättaste är att fortsätta göra det man redan är bra på. Och hur har man råd att investera i det man inte vet och experimentera om man är ett litet bolag, undrar någon. Man skulle kunna sammanfatta det som att om man vill vara med framöver så är det ett säkert kort att satsa en del av ens tid på att kasta sig ut, testa, labba utan att ha svaren i förväg. Det finns liksom ingen genväg.

Det är därför vi behöver fler fysiska och kreativa mötesplatser. Platser där man tillsammans kan labba, testa tillsammans med kända och okända och säga saker högt innan tanken är färdig. Från 2015 hoppas jag att den kommande kreativa mötesplatsen på Bergströmska gården i Luleå ska kunna fungera så. Men det finns förstås en massa andra platser som kan göra samma sak och så får vi förstås se till att dessa platser sinsemellan också labbar, testar, utbyter erfarenheter och har kul ihop. Just kul är viktigt för Google. När man åker rutschkana (sådana har många av Goggle-kontoren) så händer något i kroppen. Så de är både en fysisk och psykologisk påminnelse om att vikten av att ha kul, att tordas släppa greppet och ge sig av mot det ännu icke kända.

Unknown-2Och då ser jag det framför mig. Snart finns det rutschkanor överallt i Luleå, på Landstinget, hos Länsstyrelsen, på Stadshuset osv. Det går ut ett ”dekret” där alla arbetsplatser uppmanas att investera i rutschkanor. Det löser ju allt. Vi kommer att skratta mer, bli modigare, mer nytänkande och sist men inte minst vilken VIDUNDERLIG marknadsföring för en stad! Vem installerar den första? Jag tar det här som mitt kall inför framtiden. Från och med nu är jag ”rutchkane-ambassadör”, vänta bara! 

stinanamn

 

 

 

 

 

Boken Googlemodellen kan laddas ned gratis som PDF eller köpas.

 

WANTED – kuliga hus!

Om jag ska lyfta fram ETT ÄMNE som folk inom de Kulturella och Kreativa näringarna (KKN) lyfter fram som extra viktigt, så är det VIKTEN AV ROLIGA OCH BRA MÖTESPLATSER i KULIGA HUS.

Kuligt hus för mig!

Kuligt hus för mig!

Vad är då en rolig och bra mötesplats och ett kul hus? Vid en första betraktelse så låter det ju som den enklaste sak i världen men vid en närmare eftertanke visart det sig rätt knepigt att precisera. Roligt, bra och kul är ju subjektiva begrepp, som betyder helt olika saker för olika människor. Men jag gör ett försök att beskriva det som efterlyses. Här kommer en osorterad massa förslag; Labb av olika slag med olika teman och modeller, Speedinkubator (modell t ex  ”Venture Garage” i Finland), schysst fik och restaurang/mötesplats, omvärldsbevakare (topics), såpbubblemaskin, omvärldsbevakare (EU, program), ”Koordinatorer/ kopplare” mellan kunder och bolag, ”spridare” av olika slags information, marknadsförare, rådgivning, kompetensutveckling, hologram, inspirationsföreläsningar, events, fester, nycirkus kurser, konserter, föreställningar, kontorsplatser av olika slag, offentliga supportorganisationer, ”heta stolen” för brännande ämnen, teknikhjälp, mötesplatser för olika branscher och så förstås öppet i princip dygnet runt. 

Vill ha möbel!

Vill ha möbel!

Det finns i dag olika aktörer både i Luleå och Piteå som gör en del av dessa saker men de är oftast spridda över staden. De som är relativt nya inom KKN påpekar att det är svårt att få en överblick och hålla kolla på alla aktörer. Mot det kan man ju argumentera att drivna människor, de med det rätta virket alltid hittar rätt och tar sig fram. Det som jag däremot tror skulle förenkla både för kunder och support (tjänstemän och politiker) är om det fanns en central ”spridare” eller ”kopplare” av information och människor. Någon eller några som alltid finns på ett ställe och har som uppgift att sprida vad alla olika support organisationer har för ”calls” och aktiviteter.

Kuligt hus för dig?

Kuligt hus för dig?

På så sätt skulle hela systemet av information och spridning vitaliseras. Det skulle bli mer effektivt och det skulle bygga relationer på ett bättre sätt. Hit skulle också beställare av tjänster och produkter inom KKN kunna komma och få hjälp att hitta rätt bolag och producenter. På så vis skulle offentligt och privat kunna fungera sida vid sida. Här skulle man också kunna få hjälp med omvärldsbevakning genom ”kopplare” som hänvisar till olika bolag som är duktiga inom respektive område. Här finns också researchers som på heltid bevakar olika områden som t ex EU:s olika program och som vidareförmedlar den kunskapen till bolag och andra intressenter. Och så finns det labb för olika behov, där man får testa och pröva ideér och teknik och hjälp att ta det vidare om man vill.

Kul mat?

Kul mat?

Och så hålls det kanonföreläsningar och events av olika slag och så ska det vara öppet helst från tidig morgon till sen kväll. Och säg inte att det går för mycket av det här görs redan t ex på MediaEvolution i Malmö. Vi måste bara anpassa det till våra respektive förutsättningar och man måste vinnlägga sig om att balansera väl mellan offentlighet och privat sfär, så respektive part vet vad som gäller och hur alla ska gynnas på bästa sätt, det påpekas av väldigt många.

Viktigt!

Viktigt!

En sak som jag lärde mig av Mediaevolution i Malmö var också vikten av ETT FIK/RESTAURANG som MÖTESPLATS. De resonerade som så, att om det går det att fika på respektive plan och avdelning så kommer man att göra just det. Genom att ”tvinga” alla att gå till ETT STÄLLE, skapar man en RIKTIG MÖTESPLATS som verkligen fyller sitt syfte som just mötesplats. Entreér verkar också vara ett problembarn, mest i form av genomfartspassager. Folk jag pratat med som vistas på ställen som Acusticum, Aurorum Science Park och Kulturens Hus har påpekat att just entréplanen borde kännas mer ”mötiga”/ombonade och fungera som mötesplatser. Piteå har sitt Acusticumhus som sjuder av bolag inom KKN, men det finns även andra starka fästen nere på stan, på Noliaområdet och på Furunästets Företagsby. I Luleå är bolagen spridda över stans olika områden och det är dags nu tycker många att skapa ett hus i centrala stan för KKN-näringarna.

Så jag önskar oss alla lycka till med att plocka upp så många som möjligt, av ovan formulerade idéer och göra verklighet av dem. Nu  börjar jag blåsa upp mina röda ballonger så att vi kan få kuliga hus som ”lyfter” ordentligt.