Kreativa rekommendationer :)

Varit i Amsterdam och tagit del av några rekommendationer för den kreativa näringen…

IMG_4184Det digitala skiftet och den ökade globaliseringen ställer stora krav på alla länder.  Inom EU är den KREATIVA NÄRINGEN utpekad som PRIORITERAD med stor förhoppningar om att det är här de nya jobben kommer att skapas, ofta i bransch-överskridande konstellationer.

EN NY POLICY AGENDA presenterades i Amsterdam. De senaste två åren har 12 europeiska länder och 28 organisationer arbetat för att få fram konkreta rekommendationer för denna näring. Det har landat i 10 rekommendationer, under 3 huvudrubriker. I sig kanske inte så märkvärdiga men förhoppningsvis kan dessa rekommendationer hjälpa oss alla runt om i Europas in- och ut-kanter att dra åt samma håll, så att den kreativa näringen på bästa sätt kan bidra till ett konkurrenskraftigt och vitalt Europa.

Unknown-2Den tydligaste  rekommendationen är att stimulera BRANSCHÖVERSKRIDANDE initiativ.  Enklast kan detta göras genom att införa vouchers, FÖRETAGSCHECKAR som lätt kan sökas för att på olika sätt utvecklas. Detta går redan att göra tex via Almi Nord och Länsstyrelsen men den här rekommendationen tar ytterligare lite kreativa och innovativa steg. Det finns ett stort behov av UTVECKLINGSMEDEL som kan användas för att labba/testa och göra prototyper, antingen som checkar eller på annat sätt.  Det andra är vikten av gränsöverskridande arbete genom privata och offentlig finansiering. ”Bergströmska gården”  i Luleå kan bli ett exempel på ett sådant arbete/plats.

Unknown-3EFFEKTIVARE FINANSIELLT  ECO SYSTEM Här handlar det mycket om att få olika aktörer i en region att tillsammans kunna lägga pusslet. Att se vad alla olika aktörer gör och inte gör, upptäcka hålen och uppdatera sig på nya affärsmodeller och strukturer, så man kan anpassa sina system till den kreativa näringen (som inte fungerar som traditionell industri). Här har några aktörer i Norrbotten börjat samverka kring hur en innovativ satsning på en spelbransch skulle kunna fungera med både privata och offentliga medel.

UnknownMÄTA OCH VISA STATISTIK och INSPIRERA MED BRA CASE Det här är klurigt och en stor utmaning överallt, inte minst eftersom det ofta handlar om ”spillover effekter”. En satsning på en bransch kan innebära resultat och utdelning i en annan. I rapporten ”En ny näring växer fram – en kartläggning av KKN i Luleå och Piteå 2012” kartlade jag 900 verksamma bolag. Den kartläggningen utgör den bas som gör att näringen får ett ”ansikte” och kan underlätta nästa steg. En sådan kartläggning bör förstås följas upp om man ska kunna se utvecklingen över tid.

images-4I ett Europeiskt perspektiv ligger Sverige efter på policynivån. Avundsjuk pratar jag med ett par tjänstemän från Finland. Där har man sedan länge arbetat hårt från nationell nivå med att stimulera den kreativa näringen, inte minst spelbranschen. I Sverige har man efter 2012 inte haft en strategi, myndighet, minister eller departement som fokuserat och strategiskt arbetar med detta område.

Men det kan vi ju inte sitta och vänta på. Många och regioner i Sverige har skapat sina egna strategier och handlingsplaner. Förhoppningsvis kan det gjorda arbetet och rapporten som presenterades i Amsterdam underlätta utvecklingen.

Och så hoppas jag att vi som bor i Norrbotten ses på CREATIVE TALKS den 4:e december för att tillsammans ta utvecklingen ett steg framåt på vår hemmaplan 🙂

stinanamn

Hur lätt är det uppfinna sig själv, på nytt?

En anledning att uppfinna oss själva på nytt är att ta oss ur gamla, dåliga vanor. Varför sitter t ex miljontals människor varje dag i bilköer på samma tider för att ta sig till jobbet och sen tillbaka hem. Om arbetstider och arbetsplatser kunde få variera så skulle den negativa miljöpåverkan minska och dem mänskliga stressnivån sjunka.  Jag läser boken ”Velocity” som handlar om 7 regler de anser att man bör kunna i en digital värld.

Författarna skriver bl a
- You have to institutionalise innovation. Det kan synas vara en paradox men är liksom varandras förutsättningar i det här sammanhanget. Det handlar om den digitala eran som de hävdar ger förutsättningar för vem som helst att faktiskt agera och lyckas. De är de som är innovativa, lättrörliga och som lever och verkar i mångkulturella nätverk som sitter på de stora möjligheterna hävdar de.

Boken är skriven  i dialogform. Det är Ajaz Ahmed, från AKQA, enl. boken världens främsta digitala byrå och Stefan Olander, från Digital Sports, Nike. Den är lättläst och läsvärd och är faktiskt relativt befriad från ”teknikhyllande”. De berättar många historier som handlar om hjärta, ärlighet, passion och mod. De skriver om hur kraftfältet (the gravity) i affärsvärlden förändrats och vilka möjligheter de ger. Om man ger och hjälper andra att förbättra sina liv så kommer man också att skapa bättre affärer på sikt, skriver de. Det låter i alla fall eftersträvansvärt och enkelt.

Jag tänker på dominansen av enskilda firmor inom de kulturella och kreativa näringarna och undrar om de ser möjligheterna som författarna gör. Många jag pratar med är det man kallar livsstilsföretag, där omsättningen ligger på ungefär samma nivå år från år och där fokus ligger på att få arbeta med det man vill och förhoppningsvis kunna gå runt på det. När jag tittar på de företag/AB som verkar inom fältet data/IT så ser jag en annan snabbare utveckling. De har t ex levt på att vara konsulter och leverera kundlösningar. Nu producerar de allt oftare appar och spel och skulle behöva anställa fler än de kan få tag på och fler kvinnor påpekar de.  Varför tänker jag, är det inte fler enskilda firmor inom den ”kulturella sfären” som har idéer kring appar och spel? Eller har de det men vet inte hur man går vidare? Det tekniska utförandet/programmering och design kan man ju anlita någon för. 

Det finns också många framgångsrika aktiebolag inom KKN både i Luleå och Piteå och de ska vi lyfta fram i höst på träffar, där vi också ska visa på case från andra regioner, där t ex de som arbetar med kulturarv använt ny teknik för att skapa nya möjligheter och affärer. Vi ska även bjuda in de sk ”stödstrukturerna”, som består av olika finansiärer. De är ofta bra på de traditionella näringarna men mindre kunniga inom KKN och den digitala industrin. Fram tills dess så fortsätter jag med min insamling av siffror och fakta kring bolagen inom KKN och så drömmer jag att jag är en 18-årig programmerare, full med dåliga vanor som att äta taskigt och lägga sig för sent, men med hela världen framför fötterna.

Trevlig Helg!