En ny näring växer fram

KLAR!

Nu är rapporten klar, det blev en rätt så ”fet”sak på 70 sidor. Det finns även en kortversion på sex sidor som är ett utdrag i form av summering, slutsatser och förslag.  Under utredningstiden fick även Michael Stenmark uppdraget att göra en delrapport ”Spel i Norrbotten”, vilken också finns på en länk nedan. Jag hoppas att ni läsare ska tycka att rapporten ger en intressant och rättvis bild av denna komplexa näring.

Det har känts som en viktigt uppgift att kunna visa hur de kulturella och kreativa näringarna faktiskt ser ut. Det fanns ca 900 verksamma bolag juni 2012,  i Luleå och Piteå. 345 av dem är startade mellan 2010 och 2012. Så det vi ser är faktiskt en ”ny näring som växer fram”.

Jag beklagar att jag inte hann prata med fler kreatörer och bolag. I ett viss läge blev jag tvungen att prioritera statistikbearbetning framför trevliga och intressanta möten, för att få fram det statistiska underlag som jag hoppas blir basen för fortsatta satsningar på området.

Det finns ett par aspekter i rapporten som är centrala ur ett utvecklingsperspektiv:  *Paradigmskifte för hur vi kommunicerar och lever via digitala medier. * Ökat fokus på synlighet och visualisiering för många branscher, vilket i sin tur skapar en efterfrågan på kulturell och kreativ kompetens. * Branschnärmanden för att utveckla nya produkter och tjänster. * Ett unikt momentum genom Facebooketableringen som bör nyttjas * Vi är ”lagom” många för att kunna agera snabbt, vilket ger oss en fördel i en komplex och snabbt föränderlig värld. Och det finns förstås förslag på hur vi kan göra för att fortsatt utveckla de kulturella och kreativa näringarna tillsammans med andra branscher, för att få fram morgondagens produkter, tjänster och upplevelser.

Fredag den 22 februari presenteras rapporten på Företagarfrukost i Luleå (på Norrbottens teatern från 07.30). Efteråt blir det diskussion med mig, tjänstemän, kreatörer och bolag.  Det kommer att bli ett möte i Piteå också men datumet för det är inte bestämt när detta publiceras.

Avslutningsvis: TACK till alla kreatörer och bolag i Luleå och Piteå, för att ni gör det ni gör, dvs är med och formar Norrbottens framtid. Ni ÄR den växande näringen!

Korta versionen av rapporten

Hela rapporten ”En ny näring växer fram”

Delrapport ”Spel i Norrbotten”

 IMG_1253

stinanamn