Bloggar 2012-2014

Här finns samtliga bloggar som skrevs under projektet Creative Nodes mellan 2012-2014, av projektledaren Stina Almkvist.

Creative Talks – från vackra visioner till konkreta affärer.

Jo det låter minsann uppfordrande och det var också meningen denna dag med en massa kreativa bolag.

Vi är många som är less på konferensdagar som är för allmänt hållna. Så vi testade en ny modell/format för dagen. Jag, Cecilia Hyrén och Rickard Hellgren förpratade med bolag om vad de tycker är viktigast för deras bolag och för ortens och regionens utveckling. Sedan fick bolagen välja ut cirka 5 personer som de ville hålla en workshop med. Det gjorde att dagen blev lite mer djuplodande än vanligtvis och samtidigt lite mer konkret än vad som brukar vara fallet.

IMG_4313Första gruppen diskuterade hur de kreativa näringarna tillsammans med arkitektur och planering kan påverka EN STADS ATTRAKTIVITET.  Man diskuterade vem som får ha inflytande på stadsplanering och byggnation och om vikten att jobba solistiskt där många parametrar och aktörer måste samverka för att man ska vara en attraktiv ort.

Andra gruppen diskuterade hur man skapar MERA ACTION och mindre prat. Ett förslag var att använda branschens kompetens när man ska göra upphandlingar, för att förbättra beställarkompetensen och i slutändan få fram bättre produkter och tjänster. Ett annat förslag var fritt WIFI i staden och det visade sig vara på G enligt Niklas Nordström. Och så kom förslaget att flytta hela eller åtminstone delar av Campus till stan, studenterna måste blir en större del av Luleå. IMG_4348

IMG_4317Tredje gruppen diskuterade hur kuststäderna i Norrbotten och Västerbotten TILLSAMMANS kan utveckla t ex spelbranschen.  Det konkreta svaret blev att arrangera CREATIVE TRAINS, som körs mellan våra städer och där man på tåget skapar affärer, har kul och lär känna varandra.

Fjärde gruppen diskuterade MÅNGFALDEN RESURS, hur man konkret kan agera för att bjuda in och få in våra nya medborgare i våra näringar. Konkret landade det i ”LULEÅ-MODELLEN” där företag tar på sig att ta in nya medborgare och ge dem inte bara kunskaper utan framförallt nätverk att lättare få fäste på orten. Och att på konferenser, möten mm ta med sig någon man inte redan känner för att bidra till utvecklingen och inkludering.  Här visade sig också att det inte är helt lätt för bolag att ta initiativ gentemot kommunen, att man ibland bemötts med skeptis. Desto roligare att kommunalrådet Niklas Nordström tog den bollen och berättade att detta ska åtgärdas, bemötandet ska bli bättre.

IMG_4354

IMG_4316Den femte gruppen diskuterade hur UNGA vill se MARKNADSFÖRINGEN av våra städer. Hur blir man attraktiv, varför vill man bo på en plats. Vad kommer först jobben eller platsen. Enligt en färsk EU-undersökning är det numera platsen som kommer först. Om någon fixar de coola mötesplatserna så fixar vi de unga, sade gruppen.

Den sjätte gruppen  diskuterade aktion-plan för det mobila klustret och hur det kan skapa tillväxt i regionen och i våra bolag? Här enade sig gruppen att bli mer synliga, bygga mer partnerska och konkret innebär det att man ska arrangera pubafton i januari med företagare och inbjudna studenter och andra ungdomar. IMG_4324

IMG_4368Och så fanns det en Austingrupp som hade två Austin-entreprenörer på besök i form av Niklas Wass och Troy Cambell, för att berätta om Luleås och Austins möjligheter att nyttja varandra för utveckling och samarbeten.

Föreläsning och gruppredovisningarna filmades av Muskotmedia och kommer snart att delas så att fler än vi som var på plats kan dra nytta av all klokskap och fiffiga idéer.

Det var en bra dag och för första gången på länge skriver jag inte ”allt återstår” utan i stället ”en del återstår”. Vi kom en bit på vägen och jag har lovat att paketera dagen, lämna materialet till de som behöver kunskapen och förslagen. Men jag är inte ensam, idag var vi många som lovade leverera. Så jag återkommer med en dag i februari då det blir uppföljning på allt som hänt sen sist vi sågs, den där CREATIVE TALKS dagen den 4:e december 😉

Och TACK till Mikael Ahlström, Sprout Park, Hyper Island, SUP 46 för en lysande föreläsning om ”Innovativa möjligheter i en digital och global värld”

Medverkande företag, organisationer och/eller personer i arbetsgrupperna 1-6;

Turborilla, Plan 7, Raketkonsult, Agency 9, Arnqvist & Sivenbring, In The Cold, Artic Group, Visit Luleå, Kulturens Hus, isMobile, Luleå Kommun, Fantastic Film, Luleå tekniska universitet, Tromb, Evado, B-nearIT, Kulturkraft, Kalix Finans, Neava, Yours, Luleå Science Park/ Luleå Näringsliv, Tacky Pony, Allexius, Helikopter Social Generation, Jämsa, Mobilaris, Vinter, Swedish Lapland Visitor Board, Studieförbundet Vuxenskolan, Galären, Almi Nord, Oh My, IUC Norrbotten, Acusticum/ Piteå Kommun, Nordmark & Nordmark, Visit Luleå, Love at Work och Maxme.

images-2

 

stinanamn

 

Creative Talks 4 december

Den 4 december blir en dag vikt åt framtiden i Luleå och regionen med hjälp av de kreativa näringarna, i restaurangen på Savoy Hotel, Luleå under namnet ”Creative Talks”.

Kom 4 december!

Kom 4 december!

Dagen skulle också kunna heta ”Från sköna visioner till konkreta affärer”. Världen är i dag digital, mobil och global. Hur kan vi nyttja det och stärka våra bolag, vårt näringsliv och vår region? Kan högteknologisk basindustri, serverhalls-industri och kreativa näringar tillsammans skapa det nya Norrbotten?

Jag, Cecilia Hyrén och Rickard Hellgren, Evado har ägnat ett par dagar åt att prata med några av de bolag som arbetar inom de kreativa näringarna. Vi har bett dem formulera sina egna utmaningar och visioner men även bett dem beskriva sin roll i allas vårt bidrag till samhället vi lever i.  Det har blivit bra samtal om branschråd, Luleå/Austin-avtal, spelstrategier, ledarskap, holistiska perspektiv, samhällsplanering, samverkan, upphandling, genus, mångfald, innovationer, kluster, det digitala skiftet, inkludering och exkludering, mod, utmaningar, teknik, marknad mm.

Nu smälter vi ned detta till konkreta förslag och utmaningar som vi kommer att lyfta den 4 december. Den dagen startar vi med en Key-note föreläsning på temat ”Innovativa möjligheter i en digital och global värld” med Mikael Ahlström. Sen blir diskussion utifrån det material bolagen bidragit med och dialog med dem och många fler bolag hoppas vi. På plats kommer  vi också att ha kommunalråd, Luleå Näringsliv och ett par andra ännu hemliga gäster. För er som inte har möjlighet att vara på plats men ändå vill hänga med,  kommer vi att göra en inspelning, som kan ses i efterhand.

Och framförallt så ser vi den här dagen som ett avstamp in i framtiden med fortsatta aktiviteter framöver där alla behövs och kan bidra till utvecklingen. Kort sagt handlar det om hur vi skapar konkreta affärer från sköna visioner.

Så boka in 4 december kl. 10-16 

Program och anmälan

KEY-NOTE SPEAKER och AUSTIN WORKSHOP LEDARE

Mikael Ahlström är VD för bolagsgruppen Sprout Park med den digitala byrån Britny, filmproduktionsbolaget DFM samt de kreativa kontorshotellen The Park och SUP46. Han är delägare och styrelsemedlem i den digitala mediaskolan Hyper Island och även styrelseledamot i Transportstyrelsen. Mikael har lång erfarenhet av internetutvecklingsprojekt och affärsutveckling i digitala medier och har föreläst för och arbetat med ledningsgrupper inom företag världen runt så som IKEA, TUI Group, Trygghetsrådet, Teknikföretagen, Adecco, KLM, Nike, Aftonbladet och som rådgivare till Regeringskansliet.

MEDVERKANDE AUSTIN WORKSHOP
Niklas Wass är inspiratör och föreläsare med många projekt och brett nätverk i Austin. Niklas driver kommunikationsbyrån Wass group med hemort i Dalarna, men är ofta på plats i Texas. Han har stor erfarenhet av hur affärer skapas och genomförs.
Troy Campbell grundade The House of Songs i Austin. Ett hus och projekt för låtskrivare som idag har deltagare från åtta länder. Troy har en lång karriär som musiker, producent och delägare i filmbolag. Han arbetar nu som musikkonsult för Warner Brothers och producerar varje år konserter under SxSW-festivalen.
Niklas Wass

Niklas Wass

Troy Campbell

Troy Campbell