Luleå får en ny kreativ mötesplats

Ibland händer det faktiskt. Luleå har ”blivit med en ny kreativ mötesplats”.

Kreativ mötesplats

Det har varit en lång ”graviditet”. Jag har mer eller mindre jobbat med att få den på plats ändå sedan 2009 men av många långa och korta anledningar så tog det till 2014 innan tiden var mogen. Jag har funderat mycket  över varför en så till synes självklar idé tagit så lång tid att förverkliga och vad man kan lära sig av den processen. Vad behövs göras så att fredagens idéer kan bli verkstad på måndag?

I dag vet jag svaret och det är att skapa en kreativ mötesplats. En ung man jag känner uttryckte det så här – Skapa ett ställe där folk som vill göra saker kan få det gjort med andra som också vill. Så enkelt och så svårt är det, varken mer eller mindre.

Innovation och kreativitet stiger upp där folk möts, nöts och blöts. Man måste bara tordas släppa taget och lita på att människor hittar varandra och att nya idéer, planer, projekt, produkter, tjänster och upplevelser frodas där det är högt i tak och låga trösklar.

Nu drar jag igång denna blogg igen i hopp om att kunna visa upp det nya Luleå och den nya regionen, där den nya kreativa mötesplatsen kommer att bli en viktig kugge tillsammans med andra ”kuggar” som vill få saker gjorda.

Många har idag delat nyheten att Norrbotten nu har den största inflyttningen på 40 år. Det tar jag som ett tecken på att framtiden redan är här. Nu kör vi och ser till att vi märks, syns och hörs!

stinanamn

Ska vi ta oss djävligt långt eller?

Nu börjar en och annan tanke att landa. Jag har pratat djupare med cirka 50 människor verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) i Luleå och Piteå. Deltagit i konferenser på nationell och nordisk nivå kring KKN och pratat med många aktörer på dessa arenor, läst många rapporter och böcker inom området och fått en viss statistiskt koll på 1 400 bolag inom KKN i Piteå och Luleå.

Hmm...

Hmm…

Sakta men säkert börjar jag se styrkor och svagheter. Ska man göra kraftfulla satsningar bör man också  identifiera vad vår region har som är unikt, vad man kan bygga vidare på och vad man måste komplettera. Vi har en region med STARK MÅNGKULTUR, där olika språk och olika kulturer samsas, för det mesta ganska bra sett ur ett globalt konfliktperspektiv. Vi har en FANTASTISK NATUR och TURISM resurs. Detta i en värld där efterfrågan på stabilitet, trygghet, avkoppling, tillgång till rent vatten osv ökar. Vi har en STARK BASINDUSTRI som skapar stabilitet och ger oss Sveriges lägsta arbetslöshet. Vi har dessutom senaste året fått FACEBOOK på plats. Och då pratar jag inte om de fysiska serverhallarna i sig utom om det stora SYMBOLVÄRDE och den DRAGKRAFT och SYNLIGHET detta medfört. Kan vi knyta ihop detta och utveckla DIGITALA TJÄNSTER och PRODUKTER, ja då tror jag vi KOMMER DJÄVLIGT LÅNGT,  för att tala klarspråk. Vad tror ni?

Vi går FRÅN TRADITIONELL BASINDUSTRI till DIGITALA NÄRINGAR.  De flesta är medvetna om hur ny teknik förändrat spelplanen för alla näringar. Det intressanta och mindre roliga sidan är förstås att ju mer teknik och pengar man investerar desto färre människor behövs, i den traditionella basindustrin. De många upplever som problematiskt är också kulturen där, som på vissa ställen fortfarande är gubbig och konservativ.

attraktivt för unga kvinnor?

attraktivt för unga kvinnor?

Den kulturen bidrar inte till att unga och speciellt då unga kvinnor känner sig attraherade av dessa näringar, utan väljer att flytta. Vilket är ett av Norrbottens feta utmaningar. Däremot vill många unga arbeta inom KKN näringarna och det finns en mycket tydlig koppling mellan bra utbildningar och nystartade företag inom dessa områden t ex grafisk design. Många tycker att det borde finnas mycket att vinna på att få till samarbeten mellan traditionell basindustri och KKN näringarna, men man vet inte hur det ska gå till. Eftersom nästan alla idag arbetar med digitala tjänster, nätet och mobilitet så finns förutsättningarna. Man har samma verktyg men man kommer från olika kulturer. Det står också klart att företag som t ex LKAB i allt större utsträckning använder sig av visualisering i olika former för olika behov och att det behovet kommer att öka. Men det behövs någon form av kopplare mellan dessa näringar för att tycke ska uppstå och konkreta jobb utvecklas.

Lokomotiv efterlyses

Lokomotiv efterlyses

En sak som jag kommer att föreslå är en satsning på ett ”lokomotiv”. Det finns mycket verksamheter, både privata och offentligt stöttade inom film, musik, design, dans, litteratur och turism, men man skulle kunna få ännu mer verksamhet inom dessa områden om man hade något som i sin tur INVOLVERADE REDAN EXISTERANDE verksamheter.  SPEL kan vara detta LOKOMOTIV och spel i form av ”casual games” som är en typ av enklare spel (med stor och växande efterfrågan) som produceras mot Facebook och mobila plattformar. Allt fler kvinnor arbetar med produktion av den här typen av spel och det är kvinnor som är en stor kund för den här typen av spel.

Bekant spel?

Bekant spel?

Vuxenutbildningen i Luleå har lämnat in en YH ansökan för detta och besked kommer i januari 2013. Det finns kontaktade spelföretag som är intresserade att starta filialer uppe hos oss men då krävs det förstås utbildat folk och samarbete mellan befintlig kompetens som finns hos företag i Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. Utbildningen är upplagd så att de som gått den kommer att få sådan kompetens att de kommer att vara attraktiva för fler än spelbranschen.

Och så finns det ett VÄLDIGT STORT BEHOV av FYSISKA och CENTRALT BELÄGNA MÖTESPLATSER och massor av åsikter om vilka funktioner en sådan plats ska ha, men det får det bli mer om nästa fredag…