En ny näring växer fram

KLAR!

Nu är rapporten klar, det blev en rätt så ”fet”sak på 70 sidor. Det finns även en kortversion på sex sidor som är ett utdrag i form av summering, slutsatser och förslag.  Under utredningstiden fick även Michael Stenmark uppdraget att göra en delrapport ”Spel i Norrbotten”, vilken också finns på en länk nedan. Jag hoppas att ni läsare ska tycka att rapporten ger en intressant och rättvis bild av denna komplexa näring.

Det har känts som en viktigt uppgift att kunna visa hur de kulturella och kreativa näringarna faktiskt ser ut. Det fanns ca 900 verksamma bolag juni 2012,  i Luleå och Piteå. 345 av dem är startade mellan 2010 och 2012. Så det vi ser är faktiskt en ”ny näring som växer fram”.

Jag beklagar att jag inte hann prata med fler kreatörer och bolag. I ett viss läge blev jag tvungen att prioritera statistikbearbetning framför trevliga och intressanta möten, för att få fram det statistiska underlag som jag hoppas blir basen för fortsatta satsningar på området.

Det finns ett par aspekter i rapporten som är centrala ur ett utvecklingsperspektiv:  *Paradigmskifte för hur vi kommunicerar och lever via digitala medier. * Ökat fokus på synlighet och visualisiering för många branscher, vilket i sin tur skapar en efterfrågan på kulturell och kreativ kompetens. * Branschnärmanden för att utveckla nya produkter och tjänster. * Ett unikt momentum genom Facebooketableringen som bör nyttjas * Vi är ”lagom” många för att kunna agera snabbt, vilket ger oss en fördel i en komplex och snabbt föränderlig värld. Och det finns förstås förslag på hur vi kan göra för att fortsatt utveckla de kulturella och kreativa näringarna tillsammans med andra branscher, för att få fram morgondagens produkter, tjänster och upplevelser.

Fredag den 22 februari presenteras rapporten på Företagarfrukost i Luleå (på Norrbottens teatern från 07.30). Efteråt blir det diskussion med mig, tjänstemän, kreatörer och bolag.  Det kommer att bli ett möte i Piteå också men datumet för det är inte bestämt när detta publiceras.

Avslutningsvis: TACK till alla kreatörer och bolag i Luleå och Piteå, för att ni gör det ni gör, dvs är med och formar Norrbottens framtid. Ni ÄR den växande näringen!

Korta versionen av rapporten

Hela rapporten ”En ny näring växer fram”

Delrapport ”Spel i Norrbotten”

 IMG_1253

stinanamn

Var kan jag ”köpa” en digital portfolio?

Det finns ett område/segment inom de kulturella och kreativa näringarna, som utmärker sig mer än andra om man tittar till hur mycket pengar som omsätts. Det är spelindustrin. De bolag som är bäst tjänar enorma summor men det är en svår bransch att slå sig fram i. Det riktigt intressanta är att spelproduktion i sig, innefattar nästan alla andra kulturella utryck som design, ljud, musik, bild, dramaturgi osv. Satsning på spel kan faktiskt innebära att man kan få ett lokomotiv som kan dra och stimulera andra delar av de kulturella och kreativa näringarna. Det här tål att funderas på. Men för att kunna överväga om det är en realistisk satsning att satsa på t ex en spelutbildning Norrbotten, så bör man förstås göra sin hemläxa och då är det bra att ha Michael Stenmark med sig, som har en gedigen historia i nationell och internationell spelbransch.

Ann-Sofie och Michael diskuterar...

Ann-Sofie och Michael diskuterar…

I Malmö finns vad många anser är Sveriges bästa spelutbildning, nämligen Game Assembly som är en YH (yrkeshögskoleutbildning). Nere i hamnområdet, ett kvarter bort från Mediaevolution (se förra bloggen), så har vi stämt träff med Ann-Sofie Sydow, som är utbildningsledare/ programansvarig. Under ett par timmar ger hon oss en gedigen genomgång och beskriver i detalj utbildningens struktur och modell, vilket mejslats ut genom år av praktiserande, med och motgångar. Man kan söka en av tre spår. Det är spelprogrammering, spelgrafik eller leveldesign. Jag erkänner direkt att jag fattar vad spelprogrammering och spelgrafik är men inte leveldesign. Ann-Sofie ler snällt och pedagogiskt och beskriver hur en leveldesigner gör banans rumsliga utformning och uppbyggnad. Det är leveldesignerns ansvar att se till att banan ”bär” spelet, att det blir intressant och roligt att spela. Under utbildningstiden fördjupar studenterna sina kunskaper i individuella kurser och arbetar mycket i projekt med team där alla tre grenar ingår. Jag och Michael lyssnar imponerat  och jag tänker att om denna utbildningsledare skulle skickas ut på en turné genom landet Sverige skulle vi få formidabla utbildningar överallt. Hon har grymma krav på kvalité, utförande, resultat och sammanhållning av kollegiet/lärarna. Jag får uppfattningen att utbildningen är byggt på en passion för metoder och lärande kombinerat med ett samurajsvärds effektivitet i utförandet.

Ann-Sofie utbildningsledare

Ann-Sofie utbildningsledare

Vi pratar även om hackerkulturen som förenklat innebär att man aldrig blir fullärd bara bättre, att man nöter på och klurar ut saker så småningom. Det tjejer som antagits till utbildningen har ofta klivit av. Skälet hävdar Ann-Sofie är att de är så högpresterande att de inte klarar av att det kan ta dagar innan man begriper matten/programmeringen. Killarna fattar inte heller någonting de första dagarna men de bryr sig inte lika mycket, stannar kvar och förstår senare.

Det här är en speciell problematik som Ann-Sofie nu försöker komma åt genom förebyggande samtal/scenarios om hur killarna respektive tjejerna hanterat situationen och hon är hoppfull inför framtiden.

Ann-Sofie vidare berättar att spelbranschen i Sverige består av cirka av 1500 anställda totalt. Det är en liten bransch men den omsätter mycket pengar. De som passerat nålsögat för att komma in och sedan tar sig igenom utbildningen sugs snabbt upp av branschen. Jag undrar om några av dem startar egna bolag efter utbildningen men Ann-Sofie säger att de flesta som studerar är fantastiska kreatörer och programmerare men kanske inte de bästa affärsmännen, de flesta passar nog bäst som anställda.  Vi tackar Ann-Sofie och säger ödmjukt att om vi ska göra utbildning i norra Sverige, så siktar vi nog mer mot nivån för ”casual games”, med spel som har Facebook och mobiler som plattformar. Ann-Sofie säger att vi resonerar intelligent. Vi säger att vi vill att hon kommer upp till oss och berättar om sitt arbete och spelbranschen och det gör hon gärna, lovar hon.

Vackra Malmö in reality

Vackra Malmö in reality

Jag och Michael snubblar ut i solen fyllda av information och intryck. Nu tror jag mig ha fått en bra koll på hur den högsta nivån av kunskap ser ut inom dataspelandets värld ser ut. Den där nivån som består av stora spelbolag som har ett par hundra anställda som arbetar med projekt på mellan 3-5 år. Vi går och käkar räkmackor vid kallbadet i Malmö. Jag blundar i solen och tänker att jag inte alls längre drömmer om att vara 16 år och programmerare utan mycket hellre vill vara en leveldesigner, ska bara få ihop min digitala portfolio först…undra om man skulle kunna köpa…

Facebook, Game Assembly

Ge mig ett hamnområde att förvandla!

I början av 90-talet var Malmö i kris. Det gamla Malmö med tung industri som Kockums hade nått slutet på sin era, arbetslösheten var stor, utbildningsnivån låg och framtiden kändes tung. Men en kris kan på sikt vara det som möjliggör framtiden och det var precis det som hände i Malmö.

De politiska partierna enade sig över partigränserna och 1995 bestämde man sig för att satsa offensivt inför framtiden. Man åkte ut i världen och tittade på hur städer som Barcelona och Manchester förvandlat sig och man tog ett par stora och viktiga beslut. Man satsade på att bygga Malmö Högskola som skulle vara en cityintegrerad verksamhet med stark koppling mot näringslivet och med utbildningar kopplade till medier och den snabba digitala utvecklingen. Öresundsbron skulle byggas för att förstärka regionen och kopplingen mot kontinenten. Man skulle även bygga ett landmärke som stack ut, Turning Torso. Havet och hamnområdet skulle bli Malmös nya profil, där utbildning, näring och bostäder skulle finnas sida vid sida.  Det var en offensiv satsning.

Hamnområde i förvandling

Hamnområde i förvandling

På besök hos Media Evolution

På besök hos Media Evolution

På 15 år har denna satsning gjort att man ökat Malmös befolkning med 100 000 människor. Från 210 000 människor till 310 000. I dag är Malmö en ung stad där hälften av befolkningen är under 29 år. Det krävdes modiga offentliga beslut för den förvandlingen, men det gick.

Jag har varit i Malmö för att studera hur de gjorde den här resan. Med mig som dörröppnare och ciceron mot spelbolagen hade jag Michael Stenmark, som är utflyttad Luleåbo (och kanske snart nyinflyttad) med 25 års imponerande erfarenhet av spelbranschen både nationellt och internationellt.

När vi står i hamnområdet i Malmö så tänker jag på det gamla malmhamnsområdet i Luleå och tänker att där skulle vi kunna ”göra en Malmö”,  fast på vårt vis. Det finns många likheter mellan Luleå, Piteå och Malmö. Det är städer som håller på att ställa om  från traditionella till nya näringar. Det finns en nyvunnen insikt om att börja bygga och använda städernas vattenläge. I Malmö har man dock fokuserat på att skapa ett ”cityintegrerat universitet” och det känns väldigt inspirerande. Jag och många med mig, hoppas att vi även i Luleå och Piteå får se fler av universitets framtida lokaler och verksamheter förlagda på andra platser än på campusområdena. 

Möte med Magnus Thure Nilsson, Sara Ponnert och Emma Estborn, Media Evolution

Möte med Magnus Thure Nilsson, Sara Ponnert och Emma Estborn, Media Evolution

Vi börjar med att hälsa på hos MEDIA EVOLUTION. Det är ett KLUSTER och en MEDLEMSORGANISATION (med 270 företag) där man under ett tak utvecklar nya affärer, produkter och innovationer inom mediefältet. Huset invigdes alldeles nyligen och sköts rent operativt som ett AB. Magnus Thure Nilsson (vice VD), Sara Ponnert (affärsutvecklare) och Emma Estborn (Strategisk projektledare, ansvarig kreativa näringar) berättar passionerat om resan till det färdiga huset ”Media Evolution”.

 Resan startade med en förstudie 2004 och i den förstudien slog man fast att man skulle skapa ett gemensamt hus och nu åtta år sedan är det på plats. Huset skulle bli en plattform för möten och kommunikation. Huset har idag 18 anställda och har inneburit en bra affär för Malmös utveckling, berättar Magnus.

Offentliga aktörer investerar årligen 2 miljoner i verksamheten. Dessa pengar har sedan växlats upp med EU-medel (bl a kompetensutvecklings projekt)  och privata pengar och genom olika uppdrag åt olika aktörer. Totalt omsätter verksamheten 25 miljoner. De som är anställda har olika roller bl a en som på heltid är omvärldsbevakare. Medie Evolution tar även betalt för match making, där man kopplar ihop presumtiva kunder med mindre bolag i huset. Personalen fungerar även  som konsulter för att sprida kunskap om de nya näringarna och de samarbetar med andra partner i Malmö som är bra på olika saker, bl a med CONNECT för riskkapital. Själva huset har imponerande valmöjligheter om man vill hyra lokal. Allt ifrån bord, stol och skåp/timme till tjusigare kontor med kortare eller längre hyreskontrakt.

Michael Stenmark provsitter

Michael Stenmark provsitter

Hjärtat, lunchrestaurangen

Hjärtat, lunchrestaurangen

Hjärtat i huset är lunchrestaurangen som fungerar som matsal, fik och mötesplats. Där har man ett ”early bird” erbjudande med billigare lunch (som är välutnyttjat) om man äter tidigare än normal lunchtid.

Första natten i Malmö så drömmer jag att jag är en riskkapitalist och en god diktator och att jag just köpt ett hamnområde…fortsättning på Malmövistelsen följer i nästa blogg.