Är vi alla med?

Unknown-2Ska man göra skillnad så är jag övertygad om att man måste tänka och agera holistiskt. Det gäller att vara häng-rännan mellan stuprännorna, som någon sagt. Man måste bygga såväl underifrån som ovanifrån. Om man som Luleå nu gör satsar på tre starka ben för utvecklingen; den traditionella och hög-teknologiska basindustrin, den nya serverhalls-industrin och den nya  kreativa näringen, så måste man kunna söka och se var skärningspunkterna uppstår. Och man måste kunna lokalisera de svarta hålen, upptäcka de glimmande möjligheterna och akta sig för tjusiga strategier utan underbyggen eller vilket är minst lika hopplöst, starkt gräsrotsjobb utan förankring uppåt.

Om vi lever i en mobil, digital och global värld så måste vi alla (utöver att ha fattat det som privatpersoner) också se till att vi överför detta på våra jobb och i olika branscher.  Skolan släpar efter i dessa frågor. Det finns förstås bra pedagoger och skolledare men det finns fortfarande alldeles för lite kompetens på området, för lite resurser och tid, för lite support och sist men inte minst en ofta bristfällig teknik, som man på andra arbetsplatser aldrig hade behövt acceptera.

imagesDärför har jag tagit initiativ till en årligt återkommande skolkonferens under namnet ”Swedish Lapland School Summit”. Tanken är att skolledare, politiker och tjänstemän ska få lära sig mer och att konferensen ska bidra till att skolans agenda kan passa in i de andra strategierna för samhällsutvecklingen, som redan är lagda. Det blir inslag från internationell, nationell, regional och lokal arena. Det är ingen klyscha att barnen är våran framtid. Jag tänker på alla de bolag jag träffat inom de kreativa näringarna under de sista året men även på bolag från andra branscher. Alla pratar om kompetensförsörjningen framöver och utmaningarna kring detta. Vi måste rusta våra barn och ungdomar till det samhälle som faktiskt redan är här.

UnknownOch så ringer min 21-åriga son från Amsterdam, dit han flyttade i lördags. He´s a selfmade young man. Jag hjälpte honom i starten av hans egna produktionsbolag Lonely Boy och Norrbottens Handelskammare har hjälp honom genom Erasmusprogrammet att få bidrag för en praktikperiod. Men den största äran ska ha själv för att han via nätet förkovrat sig i oändliga timmar, gjort film på film, hittat filmvänner över hela världen och lyckats attrahera en av världens främsta bolag Final Kid (på stora musik-event som Miami Ultra) så att han nu fått sitt livs chans. Utan den digitala/mobila tekniken och utan Internet så hade han inte fått den här möjligheten. Sitt filmkunnande har han lärt sig på fritiden men skolan borde vara en plats där man också självklart får lära sig tekniska och kreativa färdigheter, så att man kan åka ut i världen och ta plats och då lyfter också platsen man kommer ifrån.

stinanamn

Swedish Lapland School Summit blir en årligt återkommande konferens för att diskutera skolan plats i en mobil, digital och global värld.  I år hålls konferensen den  20-21 november på Clarion Sense, Luleå.