Lysande film om utbildning och kreativitet!

Sir Ken Robinson i en lysande TED session angående utbildning

Sir Ken Robinson, Photo; TED

Sir Ken Robinson, Photo; TED

Om flickan som ska måla Gud fast ingen vet hur han/hon ser ut, om det faktum att Shakespeare en gång var ett barn och gick i engelsk undervisning i en skola, att vi växer ut ur eller blir utbildade ut ur kreativitet. Nyttiga tankar!

SE FILMEN ; In the Future All Children Will Be taught By TED Talks

Veckan spaning – är formell utbildning passé?

Det var lättare förr, eller åtminstone tydligare,  på vissa sätt. Man gick utbildning och så fick man jobb och så fick man guldklocka efter ett liv av lojalitet och man behövdes och ett land skulle byggas. Ville man sluta efter grundskolan och ta jobb så fanns det arbeten där man dög, där man inte behövde vara specialiserad. Sen kom nyare tider när det nog var bäst att man faktiskt gick ut gymnasiet också, för att vara på den trygga sidan. I dag är det nog bäst att man genomför en universitetsutbildning också, eller?

Interiör från Handelshögskolan i Stockholm, Brunkebergstorg 2. Fotograf okänd

Interiör från Handelshögskolan i Stockholm, Brunkebergstorg 2. Fotograf okänd

Jag undrar, har pratat med en hel del teknikintensiva bolag/digitala byråer som vittnar om något annat. Det viktiga för dem är vad folk kan, inte vad de pluggat och många är självlärda (och män). När jag pressar dem så visar det sig att många själva har gått utbildningar, t ex systemvetenskap och mediautbildningar av olika slag. Men de hävdar att de hade lärt sig mer som praktikanter, på ett skarpt företag på ett halvår. De bästa med utbildningarna, säger de, var att lära sig att förhålla sig kritiskt, att analysera, strukturera  och sätta kunskap i ett sammanhang. Men när det kommer till ny teknik och tillämpning så ligger universiteten efter. Viss kunskap är allstå beständig medan annan är extrem utbytbar, hur hanterar man som universitet det här, går det? Jag snabbintervjuar en KTH student på tunnelbanan i Stockholm mellan Slussen och Hornstull,  där han sitter med sin Ipad.  Han säger att han valt att gå KTH, civilingenjör/industriell ekonomi med fokus på mjukvarudesign. Fast säger han, de som är extremt begåvade klarar sig utan formell utbildning. Jag tänker på Steve Jobs som gled in och ut i olika kurser för att han hade lust och som sällan gjorde formella prov/examen. Silicon Valley byggdes av en Hackerkultur som premierar görandet/ process framför färdiga stelbenta lösningar och fastlåsta strukturer. Nåja alla vi andra är ju dödliga och behöver kanske lite mer trygghet omkring oss, eller?

Cuban schoolchildren in a classroom in the province of Guantánamo. Photo by Mikhail Evstafiev

Cuban schoolchildren in a classroom in the province of Guantánamo. Photo by Mikhail Evstafiev

Kommer det en andra våg av Facebooketableringen i Luleå, i form av ett mjukvarukluster? Kan Luleå tekniska universitet smida medan järnet är varmt och förstärka befintliga utbildningar med nya kunskap eller snabbt skapa nya med den senaste tekniken och de vassaste tillämpningarna? Eller är det de självlärda garagehackarna som kommer att vara entreprenörerna eller kan det vara både och? Läser i lokalpressen att Ltu har fått en rejäl ökning av sökande till olika utbildningar till nästa läsår. Det har varit rejäla satsningar på marknadsföring och jag funderar om etableringen av serverhallarna kan ha spelat in också? Det är guldläge uppe i Norrbotten just nu och kan befintliga utbildningar kombineras snabbt med mer entreprenörsskap och den vassaste tekniken, så borde vi inom relativt kort framtid se många och nya företag inom de kreativa och kulturella näringarna som arbetar med digital produktion och distribution. Ett land ska fortsätta att byggas och frågan är väl som alltid, hur gör vi?

Lite fascinerande historia; Universiteten i västvärlden återuppstod under medeltiden. Vid det medeltida universitetet kunde en 14-åring disputera, men ofta skedde det senare.

Ett lands utbildningsystem kan sägas ha en autonomi genom att definiera vad sann kunskap och utbildning är. Detta bestäms vid akademier och vid universiteten, och lärs ut i lägre stadier. I utbildningssystemet, menade sociologen Émilie Durkheim i L’évolution pédagogique en France (1938), finns en självreproduktion, men därmed såg han utbildningsväsendet som mer konservativt än Kyrkan.